Meisjes kiezen vaker dan jongens basisvariant exacte vakken

Evenveel jongens als meisjes maken de keuze om geen exact vak in hun examenpakket op te nemen. Dit geldt voor zowel vwo als havo. Jongens die wel exacte vakken kiezen, volgen er over het algemeen meer dan meisjes. Ook doen meisjes veel vaker alleen de basisvariant van een exact vak.

Meer dan helft havo-examens zonder exacte vakken

Van de examenkandidaten havo had in 2005 zowel bij meisjes als bij jongens ruim de helft geen natuurkunde, scheikunde of biologie. Bij de examenkandidaten vwo gold dat voor ruim een derde van de jongens en meisjes. Voor zowel havo als vwo behoort wiskunde tot de verplichte vakken.

Natuurkunde, scheikunde en biologie in examenjaar 2005

Natuurkunde, scheikunde en biologie in examenjaar 2005

Verschillen deels door profielkeuze

Jongens hebben vaker twee exacte vakken, meisjes vaker één. Het aandeel met drie exacte vakken is vrijwel gelijk. Meisjes kiezen vaak voor het profiel Natuur en Gezondheid, waarin drie exacte vakken zitten. Jongens kiezen vaker voor Natuur en Techniek waarin alleen natuur- en scheikunde verplicht zijn. Veel van deze leerlingen kiezen overigens ook biologie.

Havo-meisjes doen veel vaker basisvariant wiskunde

Op de havo doen meisjes veel vaker alleen de basisvariant van de exacte vakken. Bij wiskunde deed 64 procent van de meisjes de basisvariant, tegen 27 procent van de jongens. Van de leerlingen die voor natuurkunde kozen, volgde slechts 12 procent van de meisjes de volledige variant, en van de jongens 60 procent. Voor scheikunde en biologie op de havo bestaat geen aparte basisvariant.

Exacte vakken van examenkandidaten havo, 2005

Exacte vakken van examenkandidaten havo, 2005

Ook op vwo kiezen meisjes basisdeel exacte vakken

Op het vwo is het beeld van de vakkenkeuze vrijwel gelijk aan dat op de havo. In 2005 deed van de meisjes 59 procent eindexamen in de basisvariant wiskunde, van de jongens 29 procent.
Ook de meisjes die natuur- en scheikunde deden, kozen veel vaker de basisvariant. Bij natuurkunde deden vijf op de zes meisjes de basisvariant, bij scheikunde twee op de drie. Van de jongens had minder dan de helft de basisvariant. Net als op de havo is op het vwo biologie populairder bij meisjes dan bij jongens.

Exacte vakken van examenkandidaten vwo, 2005

Exacte vakken van examenkandidaten vwo, 2005

Rob Kapel

Bron: Vakkenkeuze bij examen havo en vwo naar geslacht, 2005