Basisvariant van een vak

Een aantal vakken zoals Wiskunde, Natuurkunde, Duits en Frans bestaan uit een deel 1 en een deel 2. Er wordt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wel gesproken over deelvakken en deeltalen. Als van een vak alleen deel 1 wordt gedaan, is sprake van de basisvariant, wanneer zowel deel 1 als deel 2 wordt gedaan van de volledige variant.