Rozendaal in Gelderland de rijkste gemeente

Rozendaal was in 2004 de rijkste gemeente van Nederland. Het gemiddeld inkomensniveau lag er 56 procent hoger dan landelijk. In Noord-Holland liggen de meeste rijke gemeenten en in Groningen en Friesland de meeste arme gemeenten. 

Zes van de tien rijkste gemeenten in Noord-Holland

Na het Gelderse Rozendaal volgden Bloemendaal en Wassenaar. In deze gemeenten was in 2004 het gemiddeld inkomensniveau 50 tot 54 procent hoger dan landelijk. Van de tien rijkste gemeenten lagen er zes in Noord-Holland.

Het inkomensniveau was het laagst in de Groningse gemeente Reiderland, gevolgd door Pekela en Eemsmond. In deze gemeenten was de bestedingsruimte tussen de 16 en 22 procent lager dan landelijk.

Afwijking gemiddeld inkomensniveau per gemeente, 2004

Afwijking gemiddeld inkomensniveau per gemeente, 2004

Meestal gering verschil tussen gemeenten

Het gemiddelde inkomensniveau bedroeg landelijk ruim 20 duizend euro. Het inkomensniveau is een berekend bedrag dat het gestandaardiseerde huishoudensinkomen per persoon weergeeft.

De verschillen in inkomensniveau tussen gemeenten zijn doorgaans beperkt. In vier van de vijf gemeenten week het minder dan 10 procent af van het landelijk gemiddelde.

Enschede, Emmen en Rotterdam armste grote steden

In de meeste grote steden verschilt het inkomensniveau niet veel van het landelijke gemiddelde. Uitschieters waren Enschede, Emmen en Rotterdam met gemiddeld 10 procent minder. Van de gemeenten met honderdduizend inwoners of meer was Haarlemmermeer het rijkst (plus 11 procent).

Van de gemeenten met vijftig- tot honderdduizend inwoners was het inkomensniveau het hoogst in Amstelveen (plus 24 procent) en het laagst in Almelo (min 11 procent). Ook de Oostelijke Mijnstreek in Limburg bleef achter. In Brunssum en Heerlen lag het gemiddeld inkomensniveau 10 procent lager dan het landelijk gemiddelde.

Gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners naar hoogste en laagste inkomensniveau, 2004

Gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners naar hoogste en laagste inkomensniveau, 2004

Veel lage inkomens in noordelijke provincies

De meeste gemeenten met een relatief laag gemiddeld inkomen zijn te vinden in Groningen en Friesland. Daar was in vrijwel alle gemeenten een inkomensniveau lager dan gemiddeld. Alleen Haren in Groningen was een positieve uitzondering (plus 19 procent). In de provincie Utrecht lag met uitzondering van de gemeente Veenendaal (min 2 procent) het inkomensniveau voor alle gemeenten boven het landelijke gemiddelde.

Afwijking gemiddeld inkomensniveau per provincie, 2004

Afwijking gemiddeld inkomensniveau per provincie, 2004

Hans Kasperski en Peter Meuwissen

Bron: Regionaal Inkomensonderzoek 2004