Gemiddeld inkomensniveau

Om het gemiddeld inkomensverschil tussen gemeenten te bepalen, is het gemiddeld inkomensniveau per inwoner berekend. Bij de bepaling hiervan wordt het gemiddeld besteedbaar inkomen gestandaardiseerd.

Standaardiseren gebeurt door het besteedbare huishoudensinkomen te delen door een equivalentiefactor. In deze equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. In deze berekeningen zijn de bevolking in inrichtingen, instellingen en tehuizen, en studentenhuishoudens buiten beschouwing gelaten.

In 2004 bedroeg het gemiddelde inkomensniveau per inwoner voor geheel Nederland 20,4 duizend euro. Het gaat hierbij dus om het gestandaardiseerd inkomen van het huishouden waartoe iemand behoort. Dit berekende bedrag is de basis waarop de procentuele afwijking per gemeente en provincie wordt gebaseerd.