Eerste uitkomsten Regionaal Inkomensonderzoek 2004

Bijgaande tabellen bevatten de eerste uitkomsten van het Regionaal Inkomensonderzoek over 2004. De uitkomsten hebben betrekking op de afwijking van het gemiddeld inkomensniveau van gemeentes ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Het inkomensniveau is berekend als het gemiddelde gestandaardiseerd besteedbaar inkomen per persoon.

Tabel 1

Inkomensniveau per gemeente, gesorteerd op provincie, 2004

Tabel 2

Inkomensniveau per gemeente, gesorteerd op mate van afwijking van gemiddelde, 2004

Tabel 3

Inkomensniveau per gemeente, gesorteerd op aantal inwoners gemeente, 2004

Standaardiseren in het Regionaal Inkomensonderzoek

Bij het standaardiseren wordt het Besteedbaar Huishoudensinkomen (BIH) gecorrigeerd voor grootte en samenstelling van een huishouden. Hiervoor zijn equivalentiefactoren beschikbaar welke afgestemd zijn op het aantal volwassenen en kinderen (naar leeftijd) in een huishouden.

Het BIH wordt gedeeld door deze equivalentiefactor waardoor een gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen ontstaat (BIHs). Dit BIHs kan toegerekend worden aan elk huishoudenslid binnen een huishouden.

Het gemiddeld BIHs per huishouden kan afwijken van het gemiddeld BIHs per huishoudenslid omdat de wegingsfactoren (aantal huishoudens en aantal huishoudensleden) verschillend kunnen zijn.

Enkele voorbeelden:

Een huishouden (A) met twee volwassenen heeft een BIH van 50 000 euro. Het BIHs van dit huishouden  is 50 000 / 1,37 = 36 496 euro. De som van de BIHs van de huishoudensleden bedraagt (2 * 36 496) = 72 992 euro.

Een huishouden (B) met twee volwassenen en een kind (jonger dan 18 jaar) heeft eveneens een BIH van 50 000 euro. Het BIHs van dit huishouden  is 50 000 / 1,67 =  29 940 euro. De som van de BIHs van de huishoudensleden bedraagt (3*29 940) = 89 820 euro.

Een huishouden (C) met een volwassene en een kind (jonger dan 18 jaar) heeft een BIH van 15 000 euro. Het BIHs van dit huishouden  is 15 000 / 1,33 = 11 278 euro. De som van de BIHs van de huishoudensleden bedraagt (2*11 278) = 22 556 euro.

De inkomenssom van deze drie huishoudens: het BIH bedraagt 115 000 euro, het BIHs bedraagt  77 714 euro en het BIHs van alle leden samen bedraagt  185 368 euro.

Het gemiddeld BIHs per huishouden bedraagt : 77 714 / 3 = 25 905 euro.

Het gemiddeld BIHs per huishoudenslid bedraagt: 185 368 / 7 = 26 481 euro.

Het gemiddeld gestandaardiseerde huishoudensinkomen per huishoudenslid van particuliere huishoudens is een van de kengetallen die een vergelijk mogelijk maken van de (laag)regionale spreiding van het gemiddeld inkomensniveau ( ≈ koopkracht).