Ruim 85 buitenbranden per dag

In de periode 1996–2005 waren er op een doorsnee dag ruim 85 buitenbranden in Nederland. Voor bijna de helft waren dit afvalbranden, bijvoorbeeld in containers. Tweederde van deze branden is veroorzaakt door brandstichting en vandalisme.

Afvalbranden vooral rond de jaarwisseling

Het overgrote deel van de afvalbranden, 87 procent, vond plaats op voor iedereen toegankelijke terreinen. Brandstichting was doorgaans de oorzaak. Maar liefst één op de vijf van deze branden was op 31 december of 1 januari.
Naast 43 afvalbranden per dag waren er in de laatste tien jaar gemiddeld vijftien natuur- en bermbranden en stond dertien keer een personenauto in brand.

Afvalbranden

Afvalbranden

Branden in de stad vaak afvalbrand

Vooral in zeer sterk stedelijke gemeenten zijn buitenbranden vaak afvalbranden. Het gaat om ruim 60 procent van de buitenbranden in die gemeenten. In niet stedelijke gemeenten is dit ongeveer 20 procent.

Buitenbranden naar stedelijkheid gemeenten 1996–2005

Buitenbranden naar stedelijkheid gemeenten 1996–2005

Natuur- en bermbranden weersafhankelijk

In de droge jaren 1996 en 2003 waren meer dan 10 duizend natuur- en bermbranden. In deze jaren viel maar ongeveer 600 mm neerslag, tegen 800 mm gemiddeld. In 1998 waren er maar 3 duizend natuur- en bermbranden. In dit jaar viel de meeste neerslag, meer dan 1 000 mm.
Opvallend is dat in 1997 vrij weinig natuur- bermbranden voorkwamen hoewel er slechts 648 mm regen viel in dat jaar. De neerslag viel toen in de zomermaanden, de maanden met het hoogste buitenbrandrisico.

Natuur- en bermbranden en neerslag

Natuur- en bermbranden en neerslag

Rudolf Timmermans en Wim Vissers

Bron:StatLine, Brandweer: brand, personeel, materieel en kosten