Afvalbranden

Afvalbranden zijn buitenbranden die plaatsvinden in papier- of afvalcontainers en afvalbakken, maar ook buitenbranden waarbij los afval in brand staat.