Recordaantal vacatures

Nederland telde eind september 2006, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 219 duizend openstaande vacatures. Dit is een record. Eind 2000 werd nog een piek van 213 duizend bereikt. In het derde kwartaal van 2006 steeg het aantal vacatures in alle bedrijfstakken. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Forse stijging in het derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2006 is het aantal vacatures met 30 duizend toegenomen. De sterkste stijgingen deden zich voor in de industrie en bouwnijverheid en in de zakelijke dienstverlening. In de bedrijfstak industrie en bouwnijverheid nam het aantal vacatures met een derde toe tot 40 duizend. De zakelijke dienstverlening kende een groei van ruim 20 procent. In deze bedrijfstak werken onder meer advocaten, accountants en ICT-specialisten.

Na het vorige record eind 2000 zette een daling in. Het dieptepunt werd bereikt in het derde kwartaal van 2003. Er waren toen nog maar 92 duizend vacatures. Sindsdien is het aantal vacatures vrijwel voortdurend gestegen, gemiddeld met 11 duizend per kwartaal.

Grote dynamiek op de arbeidsmarkt

Het derde kwartaal van 2006 werd gekenmerkt door een grote dynamiek. Dit blijkt uit de aantallen ontstane en vervulde vacatures. De aantallen zijn niet gecorrigeerd voor seizoeninvloeden. In het derde kwartaal zijn 264 duizend vacatures ontstaan. Dit zijn er 36 duizend meer dan een jaar eerder. Het aantal vervulde vacatures bedroeg 274 duizend. Niet eerder zijn er zoveel vacatures vervuld.

Hogere vacaturegraad

Al tweeënhalf jaar is de vacaturegraad elk kwartaal hoger dan een jaar eerder. De vacaturegraad is het aantal vacatures per duizend banen. Het is hiermee een indicator voor de spanning op de arbeidsmarkt. Eind september 2006 waren er 29 vacatures per duizend banen. Dit zijn er 7 meer dan een jaar eerder. In bijna alle bedrijfstakken was de spanning groter dan een jaar eerder. De vraag naar personeel was het sterkst in de bouwnijverheid, horeca en de zakelijke dienstverlening. In de horeca gaat het vooral om korte dienstverbanden.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.