Meer vacatures

Het aantal vacatures is in het tweede kwartaal van 2006 met 17 duizend gestegen. Eind juni stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 189 duizend vacatures open. Dit is een verdubbeling ten opzichte van drie jaar geleden. In alle sectoren van de economie steeg het aantal openstaande vacatures in het tweede kwartaal van 2006. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Vooral meer vacatures in commerciële dienstverlening

In het tweede kwartaal van 2006 nam het aantal vacatures in alle sectoren toe. Vooral in de commerciële dienstverlening kwamen er veel openstaande vacatures bij. Het aantal vacatures steeg in deze sector met 12 duizend tot 112 duizend.

Eind 2000 bereikte het totaal aantal openstaande vacatures een top van 213 duizend. Daarna zette een daling in. Het dieptepunt werd bereikt in het derde kwartaal van 2003. Toen stonden er slechts 92 duizend vacatures open. Sindsdien is het aantal vacatures vrijwel voortdurend gestegen. In het tweede kwartaal van 2006 stonden er tweemaal zoveel vacatures open als drie jaar geleden.

Vacaturegraad opnieuw hoger

Ook het aantal vacatures per duizend banen is gestegen. Deze vacaturegraad is een indicator voor de spanning op de arbeidsmarkt. Eind juni 2006 waren er 31 vacatures per duizend banen. Dit zijn er 9 meer dan een jaar eerder. In vrijwel alle bedrijfstakken was de krapte hoger dan een jaar eerder. Vooral in de horeca, zakelijke dienstverlening en de landbouw waren werkgevers op zoek naar personeel.

Forse toename ontstane vacatures

De dynamiek op de arbeidsmarkt is in het tweede kwartaal van 2006 weer groter dan een jaar eerder. Er is een recordaantal van 283 duizend vacatures ontstaan. Dit zijn er 71 duizend meer dan een jaar eerder. Daarnaast is het aantal vervulde vacatures met 47 duizend toegenomen tot 259 duizend.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.