Consumptieve bestedingen hoger

Huishoudens hebben in augustus 3,1 procent meer besteed dan een jaar eerder. De bestedingen aan goederen waren 5,1 procent hoger dan in augustus 2005, die aan diensten 1,3 procent. De toename van de consumptieve bestedingen in augustus volgt op een duidelijk lagere groei in juli. De groei in juli en augustus samen blijft achter bij die in voorgaande maanden. De cijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en verschillen in koopdagen.

De kooplust van de huishoudens is dit jaar duidelijk groter dan in voorgaande jaren. In de eerste acht maanden van 2006 is bijna 3 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in dezelfde periode van 2006. In 2004 en 2005 bedroeg de consumptiegroei respectievelijk 1,0 en 0,9 procent.

Aan duurzame goederen werd ruim 7 procent meer uitgegeven dan in eerste acht maanden van 2005. Tot de duurzame goederen behoren onder meer kleding, meubels, auto’s en consumentenelektronica. De aankoop van deze artikelen is het meest gevoelig voor bewegingen in de conjunctuur.

Ongeveer een derde van de binnenlandse consumptieve bestedingen bestaat uit goederen die bij winkels in de detailhandel gekocht worden. De detailhandel behaalde in augustus aanzienlijk meer omzet dan een jaar eerder. Meer informatie over beide  statistieken is te vinden in het Focusartikel “Kortetermijnstatistieken over detailhandel en consumptie huishoudens” van 31 augustus 2006.

Het in 2006 in Nederland ingevoerde nieuwe zorgstelsel heeft gevolgen voor de consumptiecijfers. Hiervoor is gecorrigeerd: de maandcijfers worden in 2006 gepubliceerd exclusief zorg. Meer informatie is opgenomen in het Focusartikel “De invloed van het zorgstelsel op conjunctuurindicatoren” gepubliceerd op 24 maart 2006.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Conjunctuurgegevens.