Olieprijs drukt prijsstijging industrie

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie lagen in september 2,3 procent hoger dan in september 2005. De prijsstijging is daarmee aanzienlijk kleiner dan in het afgelopen tweeënhalfjaar het geval was. De stijging van de afzetprijzen is de laatste maanden onder invloed van lagere olieprijzen afgenomen.

Zonder de aardolieverwerkende industrie zijn de industriële afzetprijzen 4,3 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is 0,4 procentpunt minder dan in augustus het geval was.

Binnen de industrie waren er in september grote verschillen in de ontwikkeling van de afzetprijzen. De prijzen van aardolieproducten kwamen 9,1 procent lager uit dan in september 2005. In januari van dit jaar waren de afzetprijzen van de aardolieverwerkende industrie nog ruim 50 procent hoger dan een jaar eerder. In de basismetaalindustrie daarentegen was er sprake van sterke prijsstijgingen van de grondstoffen. Hierdoor waren de afzetprijzen 17,7 procent hoger dan in september 2005. In die bedrijfstak lag het prijsniveau in januari slechts 1,9 procent hoger dan een jaar eerder.

Ten opzichte van augustus daalden de afzetprijzen van de industrie in september met 1,7 procent. Een prijsdaling van een dergelijke omvang is na april 2003 niet meer voorgekomen. De daling komt volledig voor rekening van de aardolieverwerkende industrie. Onder  invloed van de in september sterk gedaalde aardolieprijzen lagen de afzetprijzen in die bedrijfstak ruim 11 procent lager dan in augustus.

Afzetprijzen industrie

Afzetprijzen industrie

Meer prijzen industrie op de themapagina Prijzen.