Inflatie 1,4 procent in augustus

De inflatie kwam in augustus uit op 1,4 procent. Dat is 0,1 procentpunt meer dan in juli. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Van een aantal verse artikelen is deze maand de prijs fors omhoog gegaan. Vooral aardappelen waren duurder dan een jaar eerder, maar ook verse groenten, vers fruit, bloemen en planten stegen sterk in prijs.

De prijsstijging van kleding en schoeisel was in augustus sterker dan in augustus vorig jaar. Daardoor had de prijsontwikkeling van deze artikelen een verhogend effect op de inflatie. De prijsontwikkelingen van benzine en gas hadden juist een verlagend effect.

Aan de 1,4 procent inflatie in augustus droegen de in het afgelopen jaar gestegen kosten voor huisvesting, water en energie 1,0 procentpunt bij. Vervoer droeg 0,3 procent bij. Consumptiegebonden belastingen en overheidsdiensten hadden juist een verlagend effect van 0,5 procentpunt. Dit komt vooral door het afschaffen van het gebuikersdeel van de OZB per 1 januari 2006.

Voor het vergelijken van de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie worden aparte geharmoniseerde indices berekend. Volgens deze methode was de Nederlandse inflatie in augustus 1,9 procent. Dit is iets hoger dan in juli. Nederland behoort nog steeds tot de landen met de laagste inflatie in de eurozone.

Eurostat, het Europese statistische bureau, berekende voor augustus een inflatie in de eurozone van 2,3 procent. De inflatie in de eurozone loopt iets terug. In juli was de inflatie in de eurozone 2,4 procent.

Inflatie

Inflatie