Nederlandse export is voor 40 procent wederuitvoer

Een aanzienlijk deel van de Nederlandse export is eerder ingevoerd en daarna, vrijwel zonder bewerking, weer doorverkocht aan het buitenland. Deze wederuitvoer bedroeg  ruim 40 procent van de totale uitvoerwaarde. In 2005 was het aandeel van de wederuitvoer stabiel na een stijging in 2004. De overige uitvoer is uitvoer van in Nederland geproduceerde goederen waarbij Nederland de rol als producent heeft.

Wederuitvoer: 122 mld euro in 2005

In 2002 en 2003 lag het aandeel van de wederuitvoer in de totale waarde van de goederenuitvoer gemiddeld op ongeveer 42 procent. Vanaf 2004 was dat 43 procent. Omgerekend betekende dit dat van de totale uitvoerwaarde van 281 mld euro 122 mld voor rekening kwam van de wederuitvoer en 159 mld uit uitvoer van de in het binnenland geproduceerde goederen.

Aandeel wederuitvoer in de totale uitvoerwaarde

Aandeel wederuitvoer in de totale uitvoerwaarde

Machines en vervoermaterieel

Vooral machines en vervoermaterieel – elektrische en elektronische apparaten zoals computers en huishoudelijke apparaten – bepalen de omvang van de wederuitvoerwaarde: de helft van de totale wederuitvoerwaarde komt voor rekening van deze groep. Bijna 90 procent van de uitvoer van elektrische en elektronische apparaten is eerder ingevoerd. Uitvoer van voeding, dranken en tabak is juist relatief vaak in Nederland geproduceerd.

Uitvoerwaarde per productcategorie in 2005

Uitvoerwaarde per productcategorie in 2005

2004: forse stijging wederuitvoer

In 2004 en 2005 steeg de totale waarde van de export met ongeveer 10 procent per jaar. In 2004 werd dit met name veroorzaakt door de wederuitvoer. Vooral in de laatste drie kwartalen van 2004 was er een sterke toename van de wederuitvoer. Toen lag de waarde ervan ruim 15 procent boven het niveau van een jaar eerder.
Vanaf de tweede helft van 2004 is de waarde van de uitvoer van in het  binnenland geproduceerde goederen ongeveer 10 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. In de eerste helft van 2006 laten zowel de wederuitvoer als de uitvoer uit binnenlands product weer een grotere stijging zien.

Ontwikkeling van de uitvoer- en wederuitvoerwaarde

Ontwikkeling van de uitvoer- en wederuitvoerwaarde

Prijsdaling bij wederuitvoer

De prijsontwikkeling bij de wederuitvoer is anders dan de prijsontwikkeling van de uitvoer uit binnenlandse productie. De prijzen van de wederuitvoer daalden gemiddeld in de afgelopen vier jaar licht, terwijl de prijzen van de uitvoer uit binnenlandse productie juist licht stegen. Dit wordt veroorzaakt door verschillen in samenstelling van het goederenpakket.

Jasper Roos