Aantal vacatures stabiel op hoog niveau

Het aantal openstaande vacatures, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, kwam in het eerste kwartaal van 2006 uit op 172 duizend. Dit zijn er ongeveer evenveel als een kwartaal eerder. Voor het achtste kwartaal op rij ontstonden meer vacatures dan een jaar eerder, maar ook werden meer vacatures vervuld. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. 

Al drie kwartalen op hetzelfde niveau

Tussen september 2003 en september 2005 steeg het aantal vacatures van 92 duizend tot 173 duizend. In twee jaar tijd heeft zich dus bijna een verdubbeling voorgedaan. Daarna bleef het aantal vacatures vrijwel stabiel. Al drie kwartalen staan er iets meer dan 170 duizend vacatures open.
Alleen in de industrie en bouwnijverheid was er een duidelijke stijging. Eind maart 2006 telde deze bedrijfstak 29 duizend vacatures. Dit zijn er 2 duizend meer dan een kwartaal eerder.

Hogere vacaturegraad

Ten opzichte van een jaar eerder waren er 31 duizend meer openstaande vacatures. De vacaturegraad was dan ook voor het achtste kwartaal op rij hoger dan een jaar eerder. De vacaturegraad is het aantal openstaande vacatures per duizend banen en vormt daarmee een maat voor de krapte op de arbeidsmarkt. Eind maart 2006 waren er 27 vacatures per duizend banen. Dit zijn er 4 meer dan een jaar eerder. De krapte was het hoogst in de horeca, de financiële instellingen en de zakelijke dienstverlening. Daar stonden rond de 45 vacatures open per duizend banen.

Meer ontstane en vervulde vacatures

Voor het achtste kwartaal op rij is de dynamiek op de arbeidsmarkt groter dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de toename van ontstane en vervulde vacatures. In het eerste kwartaal van 2006 zijn 252 duizend vacatures ontstaan. Dit zijn er 35 duizend meer dan een jaar eerder. Het aantal vervulde vacatures bedroeg 224 duizend, 41 duizend meer dan een jaar eerder.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.