Natuur vervroegt

Vlinders vliegen steeds eerder en vogels leggen eerder een ei. Dat komt door het warmere voorjaar van de laatste jaren.

Vliegtijd vlinders begint eerder

De afgelopen 14 jaar is de vliegperiode van vroeg in het jaar vliegende vlinders, zoals de argusvlinder, het groentje en het klein koolwitje, gemiddeld met circa 9 dagen vervroegd. Het groentje vliegt zelfs 15 dagen eerder. Het begin van de vliegtijd wordt bij vlinders in sterke mate bepaald door de temperatuur. Dat de vroege soorten eerder in het jaar verschijnen, is daarom waarschijnlijk het gevolg van het warmer worden van het voorjaar.

Vliegtijd vlinders

Vliegtijd vlinders

Vervroeging eilegdatum zangvogels

Het vroegere verschijnen van vlinders is een aanwijzing dat andere groepen insecten ook eerder optreden. Vrijwel alle zangvogels, dus niet alleen insecteneters maar ook zaadeters, zijn voor het voeren van hun jongen afhankelijk van insecten. Doordat voedsel eerder beschikbaar komt, beginnen vogels eerder met broeden en leggen ze eerder een ei.
Onderzoek leert dat de vervroeging van de eilegdatum een algemeen verschijnsel is. Van de 45 zangvogelsoorten waarvoor gegevens voor de analyse beschikbaar zijn, bleek de gemiddelde eilegdatum over de periode 1986 tot 2005 met circa 7 dagen vervroegd.

Eilegdatum zangvogels

Eilegdatum zangvogels

Lodewijk van Duuren, Chris van Swaay (Vlinderstichting) en Frank Willems (SOVON)