Uitvoervolume goederen 4 procent groter in januari

In januari was het uitvoervolume van goederen, na correctie voor werkdageffecten, 4 procent groter dan in januari 2005. Het groeitempo van het uitvoervolume was in januari lager dan gemiddeld in  2005. In december was de volumegroei van de uitvoer met 9 procent juist hoger. Het groeitempo van de uitvoer kan van maand op maand nogal fluctueren.

Het volume van de ingevoerde goederen was in januari 8 procent groter dan een jaar eerder. De volumegroei van de werkdaggecorrigeerde invoer was hiermee 2 procent hoger dan gemiddeld in 2005.

In waarde was de uitvoer in januari, gecorrigeerd voor verschillen in werkdagpatroon, 11 procent hoger dan een jaar eerder. De waarde van de invoer kwam 16 procent hoger uit. Januari telde dit jaar één werkdag meer dan vorig jaar. De in- en uitvoerprijzen waren in januari 7 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De waardetoename van de in- en uitvoer in januari werd voor een groot deel veroorzaakt door de handel in minerale brandstoffen en computers. De veel hogere olieprijs is de belangrijkste reden voor de hogere in- en uitvoerwaarde van minerale brandstoffen. De olieprijs was ruim 50 procent hoger dan in januari 2005. De aan de olieprijs gekoppelde aardgasprijs zorgde voor een sterke toename van de waarde van de uitvoer van aardgas. Bij de handel in computers speelt de wederuitvoer een belangrijke rol.

Uitvoer goederen (volume)

Uitvoer goederen (volume)