Nederlanders leven iets gezonder

In 2005 is voor het eerst in jaren het percentage volwassenen met overgewicht gedaald. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Ook voldeden meer Nederlanders aan de norm voor gezond bewegen. Het percentage rokers en zware alcoholgebruikers onder jongeren was in 2005 iets lager dan in vorige jaren. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Geen verdere toename van mensen met overgewicht

In 2005 is een eind gekomen aan de sinds 1981 gestage toename van het aantal volwassenen met overgewicht. Vorig jaar kampte 45 procent van de volwassenen met overgewicht. Dat is iets minder dan in de twee jaren daarvoor. In 1981 was het percentage mensen met overgewicht 33 procent.

Vooral bij de jongvolwassenen in de leeftijdsgroep 20-35 jaar zijn in 2005 minder mensen met overgewicht geteld. Bij de 55-plussers is het aandeel met overgewicht wel verder toegenomen.

Bij een op de tien volwassenen was in 2005 sprake van ernstigovergewicht. Dat is vrijwel evenveel als in de voorgaande twee jaren.

Meer Nederlanders voldoen aan norm gezond bewegen

Vorig jaar had 55 procent van de bevolking van 12 jaar en ouder voldoende lichaamsbeweging volgens de Nederlandse Norm van Gezond Bewegen. Dat is iets meer dan gemiddeld in de periode 2001-2004. Het percentage lag bij jongeren van 12 tot 18 jaar beduidend lager dan gemiddeld. Slechts 33 procent van de jongens en 22 procent van de meisjes voldeed aan de norm van gezond bewegen voor hun leeftijdsgroep.

Minder rokers en zware drinkers onder jongeren

Net als een jaar eerder rookte in 2005 bijna 30 procent van de personen van 12 jaar en ouder. Daarmee is het percentage rokers niet verder gedaald. De dalende trend zette wel door onder jongeren, zowel bij meisjes als jongens, van 12 tot 25 jaar. In 2005 rookte hiervan 23 procent, in 2004 was dat nog 25 procent. Onder personen van 25 jaar en ouder veranderde het percentage rokers nauwelijks. De meeste rokers, ruim 35 procent, zijn te vinden in de leeftijdsgroep 25-44 jaar.

Een op de vijf personen van 12 jaar en ouder was geheelonthouder, terwijl 11 procent tot de zware drinkers behoorde. Het merendeel van de zware drinkers is man. Het overmatige alcoholgebruik was in 2005 procentueel iets lager dan in de voorgaande jaren. Vooral jongeren van 12 tot 25 jaar zijn minder vaak zware drinker.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.