Conjunctuurbeeld: verbetering zet gestaag door

Uit de conjunctuurklok van eind februari blijkt dat de verbetering van de conjunctuur gestaag doorzet. Alle in februari beschikbaar gekomen indicatoren laten een verbetering zien ten opzichte van januari. Alle vijftien indicatoren bevinden zich in de opgaande fase.

In februari 2006 veranderde het consumentenvertrouwen vrijwel niet ten opzichte van een maand eerder. Vanaf de zomer van 2005 is het vertrouwen gestaag verbeterd. Het producentenvertrouwen is verder toegenomen in februari en bereikte de hoogste stand sinds eind 2000. De ondernemers in de zakelijke dienstverlening verwachten in het eerste kwartaal een verdere stijging van omzet en orders.

In het vierde kwartaal van 2005 was het BBP 1,6 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2004. Daarmee is de economische groei in het vierde kwartaal de hoogste van alle kwartalen van 2005. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2005 is het volume van het BBP, na correctie voor werkdag- en seizoeneffecten, met 1,0 procent toegenomen.

De groei in het vierde kwartaal is te danken aan een stijgend uitvoeroverschot en aan aantrekkende consumptieve bestedingen. Vooral de bestedingen aan duurzame goederen zijn duidelijk hoger dan een jaar eerder. De productie van de industrie bleef iets achter.

De inflatie daalde sterk in januari en kwam uit op 1,3 procent. De rente bleef in januari vrijwel gelijk. De industriële afzetprijzen zijn in januari gestegen ten opzichte van een maand eerder.

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam verder af. Het banenverlies is tot staan gekomen. Er waren in het vierde kwartaal meer banen dan in hetzelfde kwartaal van 2004. Het aantal openstaande vacatures bleef hoog. Het aantal uitzenduren is in het derde kwartaal verder toegenomen.

Bruto binnenlands product (BBP)

Bruto binnenlands product (BBP)