Inwoners grote steden verhuizen naar randgemeenten

Amsterdammers die in 2004 verhuisden, hadden een voorkeur voor enkele randgemeenten. Uit de verhuisstromen komen enkele karakteristieke verhuispatronen naar voren. Vele Amsterdamse autochtonen verhuisden naar Haarlemmermeer en veel Surinamers gingen naar Almere. Rotterdamse autochtonen trokken vooral naar Barendrecht, allochtonen naar Capelle en Schiedam. 

Vooral autochtonen verlaten grote steden

In 2004 verhuisden 30 duizend personen vanuit Amsterdam naar een andere Nederlandse gemeente. 24 duizend personen vertrokken uit Rotterdam. Voor beide steden gold: ongeveer  60 procent van de uitstroom bestond uit autochtonen, 30 procent uit niet-westerse allochtonen en 10 procent uit westerse allochtonen.

Almere hoofdbestemming vanuit Amsterdam

Amsterdammers die in 2004 verhuisden, gingen vooral naar Almere, Haarlemmermeer en Amstelveen. Autochtonen vertrokken vooral naar Haarlemmermeer, gevolgd door Almere en Amstelveen. Voor niet-westerse allochtonen was Almere veruit de belangrijkste bestemming, en dan Haarlemmermeer en Zaanstad. Voor westerse allochtonen stond Amstelveen op de eerste plaats, gevolgd door Haarlemmermeer en Almere.

Topdrie bestemmingsgemeenten vanuit Amsterdam naar herkomst, 2004

Topdrie bestemmingsgemeenten vanuit Amsterdam naar herkomst, 2004

Relatief veel Surinamers naar Almere

De verhuizingen van Amsterdam naar Almere vormden de grootste binnenlandse migratiestroom in 2004. Surinamers vormden met duizend verhuizers een derde van de totale Almere-stroom. In totaal verhuisden 2 duizend niet-westerse allochtonen, duizend autochtonen en een paar honderd westerse allochtonen van Amsterdam naar Almere. De populariteit van Almere onder Surinamers hangt mogelijk samen met de aantrekkingskracht van de inmiddels omvangrijke groep Surinamers in Almere.

Rotterdammers naar Capelle

Rotterdammers vertrokken in 2004 vooral naar Capelle aan den IJssel, Schiedam en Barendrecht. Onder autochtonen was Barendrecht het meest gewild, gevolgd door Capelle aan den IJssel en Albrandswaard. Capelle aan den IJssel en Schiedam stonden op de eerste en tweede plaats voor niet-westerse allochtonen, Den Haag kwam op de derde plaats. Voor westerse allochtonen stond Capelle op één, Den Haag op twee en Schiedam op drie.

Veel autochtonen naar Barendrecht

In de verhuisstroom naar Capelle aan den IJssel zaten relatief veel Surinamers (14 procent). Naar Schiedam gingen relatief veel Turken (14 procent). De verhuisstroom van Rotterdam naar Barendrecht bestond voor 72 procent uit autochtonen.

Topdrie bestemmingsgemeenten vanuit Rotterdam naar herkomst, 2004

Topdrie bestemmingsgemeenten vanuit Rotterdam naar herkomst, 2004

Andries de Jong (RPB)  en Coen van Duin (CBS)