Media en ICT; gebruik televisie, krant, pc en internet, 1997-2008

Media en ICT; gebruik televisie, krant, pc en internet, 1997-2008

Persoonskenmerken Perioden TV, krant, bibliotheek Kijkt dagelijks televisiejournaal (%) TV, krant, bibliotheek Abonnement dagblad (%) TV, krant, bibliotheek Leest dagelijks de krant (%) TV, krant, bibliotheek Leest wel eens een boek (%) Bezit personal computer thuis Huishoudens Huishoudens met pc met internet (% huishoudens) Bezit personal computer thuis Personen Personen met thuis pc met internet (%) Bezit toegang tot internet thuis Huishoudens Huishoudens met toegang tot internet (% huishoudens) Gebruik personal computer Heeft een personal computer gebruikt (%) Gebruik internet Heeft ooit geïnternet en/of geë-maild (%) Gebruik internet Heeft internet in de afg. 4 wkn gebruikt (%)
Totaal persoonskenmerken 1997 77 62 65 54 . . . . . .
Totaal persoonskenmerken 1998 77 62 65 . 14 16 . . . .
Totaal persoonskenmerken 1999 75 61 63 . 23 26 . . . .
Totaal persoonskenmerken 2000 75 60 65 . 38 45 . . . .
Totaal persoonskenmerken 2001 77 59 63 51 48 56 . . . .
Totaal persoonskenmerken 2002 78 58 63 . 55 64 58 70 66 59
Totaal persoonskenmerken 2003 76 57 62 47 59 68 61 72 69 62
Totaal persoonskenmerken 2004 76 56 61 . 64 73 65 74 72 66
Totaal persoonskenmerken 2005 75 52 61 . . . . . . .
Totaal persoonskenmerken 2006 70 51 58 . . . . . . .
Totaal persoonskenmerken 2007 70 50 59 . . . . . . .
Totaal persoonskenmerken 2008 . 50 . . . . . . . .
Mannen 1997 77 64 70 47 . . . . . .
Mannen 1998 78 63 68 . . 18 . . . .
Mannen 1999 77 62 67 . . 29 . . . .
Mannen 2000 75 62 68 . . 48 . . . .
Mannen 2001 77 60 66 43 . 59 . . . .
Mannen 2002 78 59 67 . . 67 . 77 73 66
Mannen 2003 76 57 65 39 . 71 . 78 75 69
Mannen 2004 76 56 65 . . 76 . 80 78 72
Mannen 2005 75 52 65 . . . . . . .
Mannen 2006 72 52 61 . . . . . . .
Mannen 2007 72 50 62 . . . . . . .
Mannen 2008 . 50 . . . . . . . .
Vrouwen 1997 76 61 61 61 . . . . . .
Vrouwen 1998 76 61 61 . . 14 . . . .
Vrouwen 1999 74 60 60 . . 24 . . . .
Vrouwen 2000 75 59 63 . . 42 . . . .
Vrouwen 2001 76 58 60 60 . 53 . . . .
Vrouwen 2002 79 58 60 . . 61 . 64 60 51
Vrouwen 2003 76 56 58 55 . 66 . 66 63 55
Vrouwen 2004 76 55 58 . . 70 . 68 66 59
Vrouwen 2005 74 52 57 . . . . . . .
Vrouwen 2006 68 51 56 . . . . . . .
Vrouwen 2007 69 50 57 . . . . . . .
Vrouwen 2008 . 50 . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens van deze tabel gaan over bezit en gebruik van media zoals televisie, krant en boeken, pc en internet. Deze gegevens zijn uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken
zoals geslacht, leeftijdsgroepen en opleiding en huishoudenskenmerken zoals huishoudensamenstelling en stedelijkheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997-2008.

Status van de cijfers:
De cijfers indezetabel zijn definitief.

In de vragenlijst is per 2005 een aantal beperkingen doorgevoerd waardoor over de meeste onderwerpen vanaf dat moment geen informatie meer beschikbaar is. De tabel geeft vanaf 2005 alleen nog informatie over tv-kijken en abonnement op dagbladen. Ook deze onderwerpen worden vanaf 2009 niet meer bevraagd. Voor informatie over pc- en internetgebruik wordt verwezen naar de tabellen "ict-gebruik; huishoudens" en ict-gebruik; personen".

Wijzigingen per 7 februari 2019
Tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

TV, krant, bibliotheek
Kijkt dagelijks televisiejournaal
Wilt u mij zeggen hoe vaak u de volgende dingen doet? Kijken naar het
televisiejournaal?
Deze gegevens hebben betrekking op personen vanaf 15 jaar.
Bron: POLS recht en participatie, vanaf 2005 POLS Participatie & Milieu.
Abonnement dagblad
Bent u, of is één van de leden van uw huishouden, geabonneerd op een
dagblad?
Deze gegevens hebben betrekking op personen vanaf 0 jaar. De vragen over
kinderen jonger dan 12 jaar zijn beantwoord door de ouder of verzorger
Bron: POLS basis. Vanaf 2009 stopgezet.
Leest dagelijks de krant
Wilt u mij zeggen hoe vaak u de volgende dingen doet? De krant lezen?
Deze gegevens hebben betrekking op personen vanaf 15 jaar.
Bron: POLS recht en participatie, vanaf 2005 POLS Participatie & Milieu.
Leest wel eens een boek
Deze gegevens hebben betrekking op personen van 12 tot en met 29 jaar.
Bron: POLS jongeren.
Leest wel eens een boek uit de bibliotheek.
Bezit personal computer thuis
Deze gegevens hebben betrekking op personen vanaf 0 jaar.
Bron: POLS basis.
Onder personal computers vallen een desktop, laptop, minitower e.d.; maar
geen spelcomputer, organizer of palmtop.
Huishoudens
Huishoudens met pc met internet
Percentage huishoudens met een personal computer met internetaansluiting.
Personen
Personen met thuis pc met internet
Percentage personen dat thuis de beschikking heeft over een personal
computer met internetaansluiting.
Bezit toegang tot internet thuis
Deze gegevens hebben betrekking op personen vanaf 12 jaar, tenzij anders
vermeld.
Bron: POLS basis (2002-2003).
POLS gezondheid (2004).
Huishoudens
Huishoudens met toegang tot internet
Percentage huishoudens met thuis toegang tot internet.
Gebruik personal computer
Deze gegevens hebben betrekking op personen vanaf 12 jaar, tenzij anders
vermeld.
Bron: POLS basis (2002-2003).
POLS gezondheid (2004).
Heeft een personal computer gebruikt
Percentage personen dat in de vier weken voorafgaand aan het interview
een personal computer gebruikt heeft, gepercenteerd over alle
inwoners van Nederland van 12 jaar en ouder.
Gebruik internet
Deze gegevens hebben betrekking op personen vanaf 12 jaar,
tenzij anders vermeld.
Bron: POLS basis (2002-2003).
POLS gezondheid (2004).
Heeft ooit geïnternet en/of geë-maild
Percentage personen dat ooit heeft geïnternet en/of geë-maild,
gepercenteerd over alle inwoners van Nederland vanaf 12 jaar.
Heeft internet in de afg. 4 wkn gebruikt
Percentage personen dat in de vier weken voorafgaand aan het
interview heeft geïnternet en/of geë-maild, gepercenteerd over alle
inwoners van Nederland vanaf 12 jaar.