Media en ICT; gebruik televisie, krant, pc en internet, 1997-2008


De gegevens van deze tabel gaan over bezit en gebruik van media zoals televisie, krant en boeken, pc en internet. Deze gegevens zijn uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken
zoals geslacht, leeftijdsgroepen en opleiding en huishoudenskenmerken zoals huishoudensamenstelling en stedelijkheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997-2008.

Status van de cijfers:
De cijfers indezetabel zijn definitief.

In de vragenlijst is per 2005 een aantal beperkingen doorgevoerd waardoor over de meeste onderwerpen vanaf dat moment geen informatie meer beschikbaar is. De tabel geeft vanaf 2005 alleen nog informatie over tv-kijken en abonnement op dagbladen. Ook deze onderwerpen worden vanaf 2009 niet meer bevraagd. Voor informatie over pc- en internetgebruik wordt verwezen naar de tabellen "ict-gebruik; huishoudens" en ict-gebruik; personen".

Wijzigingen per 7 februari 2019
Tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Stopgezet.

Media en ICT; gebruik televisie, krant, pc en internet, 1997-2008

Persoonskenmerken Perioden TV, krant, bibliotheekKijkt dagelijks televisiejournaal (%) TV, krant, bibliotheekAbonnement dagblad (%) TV, krant, bibliotheekLeest dagelijks de krant (%) TV, krant, bibliotheekLeest wel eens een boek (%) Bezit personal computer thuisHuishoudensHuishoudens met pc met internet (% huishoudens) Bezit personal computer thuisPersonenPersonen met thuis pc met internet (%) Bezit toegang tot internet thuisHuishoudensHuishoudens met toegang tot internet (% huishoudens) Gebruik personal computerHeeft een personal computer gebruikt (%) Gebruik internetHeeft ooit geïnternet en/of geë-maild (%) Gebruik internetHeeft internet in de afg. 4 wkn gebruikt (%)
Totaal persoonskenmerken 1997 77 62 65 54 . . . . . .
Totaal persoonskenmerken 1998 77 62 65 . 14 16 . . . .
Totaal persoonskenmerken 1999 75 61 63 . 23 26 . . . .
Totaal persoonskenmerken 2000 75 60 65 . 38 45 . . . .
Totaal persoonskenmerken 2001 77 59 63 51 48 56 . . . .
Totaal persoonskenmerken 2002 78 58 63 . 55 64 58 70 66 59
Totaal persoonskenmerken 2003 76 57 62 47 59 68 61 72 69 62
Totaal persoonskenmerken 2004 76 56 61 . 64 73 65 74 72 66
Totaal persoonskenmerken 2005 75 52 61 . . . . . . .
Totaal persoonskenmerken 2006 70 51 58 . . . . . . .
Totaal persoonskenmerken 2007 70 50 59 . . . . . . .
Totaal persoonskenmerken 2008 . 50 . . . . . . . .
Mannen 1997 77 64 70 47 . . . . . .
Mannen 1998 78 63 68 . . 18 . . . .
Mannen 1999 77 62 67 . . 29 . . . .
Mannen 2000 75 62 68 . . 48 . . . .
Mannen 2001 77 60 66 43 . 59 . . . .
Mannen 2002 78 59 67 . . 67 . 77 73 66
Mannen 2003 76 57 65 39 . 71 . 78 75 69
Mannen 2004 76 56 65 . . 76 . 80 78 72
Mannen 2005 75 52 65 . . . . . . .
Mannen 2006 72 52 61 . . . . . . .
Mannen 2007 72 50 62 . . . . . . .
Mannen 2008 . 50 . . . . . . . .
Vrouwen 1997 76 61 61 61 . . . . . .
Vrouwen 1998 76 61 61 . . 14 . . . .
Vrouwen 1999 74 60 60 . . 24 . . . .
Vrouwen 2000 75 59 63 . . 42 . . . .
Vrouwen 2001 76 58 60 60 . 53 . . . .
Vrouwen 2002 79 58 60 . . 61 . 64 60 51
Vrouwen 2003 76 56 58 55 . 66 . 66 63 55
Vrouwen 2004 76 55 58 . . 70 . 68 66 59
Vrouwen 2005 74 52 57 . . . . . . .
Vrouwen 2006 68 51 56 . . . . . . .
Vrouwen 2007 69 50 57 . . . . . . .
Vrouwen 2008 . 50 . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens