Hogere omzet detailhandel in augustus

De detailhandel heeft in augustus dit jaar 3,5 procent meer omgezet dan in augustus 2004. Het prijsniveau was in augustus 1,0 procent lager dan een jaar eerder. Het omzetvolume nam met 4,6 procent toe. Vooral de non-foodsector realiseerde een duidelijke groei van de omzet. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

De stijging van de omzet in de detailhandel wordt voor een deel veroorzaakt door het verschil in samenstelling van de koopdagen in augustus dit jaar en vorig jaar. Na correctie voor het koopdageneffect blijft er in augustus een lichte stijging van de omzet over ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Duidelijke groei omzet non-foodwinkels

De omzet van de non-foodwinkels was in augustus 4,8 procent hoger dan in augustus vorig jaar. Zo’n hoog groeicijfer heeft de non-foodsector sinds oktober 2002 niet meer gehad. In de non-foodsector daalden de prijzen in augustus met 1,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het omzetvolume was 6,5 procent groter.

De onderscheiden branches in de non-foodsector laten een gevarieerd beeld zien. De winkels in bovenkleding en in woninginrichtingartikelen behoorden in augustus 2005 tot de branches met een hoge groei. De omzet in deze branches steeg met respectievelijk 8,1 procent en 7,7 procent. Daarentegen is in de winkels in huishoudelijke artikelen de omzet juist afgenomen, namelijk met 4,6 procent.

Lichte omzetstijging foodsector

De winkels in voedings- en genotmiddelen hebben in augustus 1,4 procent meer omgezet dan in dezelfde periode vorig jaar. De prijzen lagen ongeveer op hetzelfde niveau als in augustus vorig jaar. Het volume steeg met 1,3 procent.

Supermarkten hebben in augustus 1,5 procent meer verkocht dan in augustus 2004. De speciaalzaken in voedings- en genotmiddelen realiseerden een omzetgroei van 0,9 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.