Iets minder verkeersdoden in eerste helft 2005

In de eerste helft van 2005 zijn 368 personen overleden door een verkeersongeval. Dit zijn er iets minder dan de 384 slachtoffers in de eerste helft van 2004. Deze cijfers hebben betrekking op personen die in Nederland woonden en die door een verkeersongeval zijn omgekomen, zowel in Nederland als daarbuiten.

Ontwikkeling aantal verkeersdoden

Ontwikkeling aantal verkeersdoden

Weer iets minder verkeersdoden

Het aantal verkeersdoden in de eerste helft van 2005 was iets minder dan in dezelfde periode van 2004, maar fors minder dan twee jaar geleden. In de eerste helft van 2003 overleden nog 517 personen als gevolg van een verkeersongeval.

Verdere daling onder twintigers en tachtigers

Het aandeel twintigers en tachtigers onder de verkeersslachtoffers is in de eerste helft van dit jaar gedaald in vergelijking met de eerste helft van 2004. Vooral onder vijftigers, maar ook onder dertigers en veertigers is het aandeel juist toegenomen. Van de 368 verkeersdoden was bijna driekwart man. Dit aandeel verandert maar weinig in de tijd.

Verkeersdoden naar leeftijd

Verkeersdoden naar leeftijd

Daling verkeersdoden nog onzeker voor heel 2005

In 2004 was sprake van een sterke daling van het aantal verkeersdoden ten opzichte van het jaar daarvoor. Deze daling betrof vooral mannen en kinderen. Het is nog niet zeker of het aantal verkeersslachtoffers in heel 2005 lager uit zal komen dan in 2004. Dit is onder meer afhankelijk van de weersgesteldheid in de herfst en winter van 2005.

Ingeborg Deerenberg