Doodsoorzaken; niet-natuurlijke dood (inwoners), div. kenmerken, 1996-2011


Deze tabel bevat cijfers over de niet-natuurlijke doodsoorzaken van inwoners van Nederland. De cijfers zijn uitgesplitst naar zelfmoord, moord en doodslag, verkeersdoden, dodelijke bedrijfs- en privéongevallen en overige of onbekende gevallen per leeftijd en geslacht.

Gegevens beschikbaar van 1996 tot en met 2011

Status van de cijfers:
Het betreft definitieve cijfers.

Wijzigingen per 19 mei 2014:
Deze tabel is stopgezet.
De tabel wordt opgevolgd door een aantal tabellen over de belangrijkste deelonderwerpen, nl. Moord en doodslag, Zelfdoding en Ongevallen (zie paragraaf 3 voor de verwijzingen naar de nieuwe tabellen). Dit maakt het mogelijk om de indeling van de deeltabellen meer toe te spitsen op het betreffende deelveld.
In de nieuwe tabellen is voor Moord en doodslag de afgrenzing aangepast: het betreft voortaan alle slachtoffers van moord en doodslag, dus zowel inwoners als niet inwoners. Voor de nieuwe tabel Zelfdoding en de tabel Ongevallen is de afgrenzing ongewijzigd gelaten, namelijk alleen inwoners.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Doodsoorzaken; niet-natuurlijke dood (inwoners), div. kenmerken, 1996-2011

Geslacht Leeftijd Perioden Niet-natuurlijke doodTotaal niet-natuurlijke dood (aantal) Niet-natuurlijke doodPer 100 000 mannen/vrouwen (per 100 000 van gem. bev.) ZelfdodingTotaal zelfdoding (aantal) ZelfdodingPer 100 000 mannen/vrouwen (per 100 000 van gem. bev.) ZelfdodingBurgerlijke staatOngehuwd (aantal) ZelfdodingBurgerlijke staatGehuwd (aantal) ZelfdodingBurgerlijke staatVerweduwd (aantal) ZelfdodingBurgerlijke staatGescheiden (aantal) ZelfdodingWijze van zelfdodingOphangen/verwurgen (aantal) ZelfdodingWijze van zelfdodingMedicijnen en/of alcohol (aantal) ZelfdodingWijze van zelfdodingVoor trein of metro (aantal) ZelfdodingWijze van zelfdodingVerdrinken (aantal) ZelfdodingWijze van zelfdodingSpringen van hoogte (aantal) ZelfdodingWijze van zelfdodingOverige wijze van zelfdoding (aantal) ZelfdodingWijze van zelfdodingOnbekende wijze van zelfdoding (aantal) ZelfdodingMotief van zelfdodingPsychische stoornissen (aantal) ZelfdodingMotief van zelfdodingFysieke stoornissen (aantal) ZelfdodingMotief van zelfdodingHuiselijke omstandigheden (aantal) ZelfdodingMotief van zelfdodingOverig motief van zelfdoding (aantal) ZelfdodingMotief van zelfdodingOnbekend motief van zelfdoding (aantal) Moord en doodslagTotaal moord en doodslag (aantal) Moord en doodslagPer 100 000 mannen/vrouwen (per 100 000 van gem. bev.) Moord en doodslagWijze van moord en doodslagOphangen, verwurgen, verstikken (aantal) Moord en doodslagWijze van moord en doodslagDoodslaan, schoppen (aantal) Moord en doodslagWijze van moord en doodslagVuurwapen (aantal) Moord en doodslagWijze van moord en doodslagSteekwapen (aantal) Moord en doodslagWijze van moord en doodslagSlagwapen (aantal) Moord en doodslagWijze van moord en doodslagOverige wijze van moord en doodslag (aantal) Moord en doodslagWijze van moord en doodslagOnbekende wijze van moord en doodslag (aantal) Moord en doodslagMotief van moord en doodslagOverval, beroving (aantal) Moord en doodslagMotief van moord en doodslagHuiselijke omstandigheden (aantal) Moord en doodslagMotief van moord en doodslagRuzie, geen huiselijke omstandigheden (aantal) Moord en doodslagMotief van moord en doodslagCriminelen onderling (aantal) Moord en doodslagMotief van moord en doodslagGeen motief (aantal) Moord en doodslagMotief van moord en doodslagOverig motief van moord en doodslag (aantal) Moord en doodslagMotief van moord en doodslagOnbekend motief van moord en doodslag (aantal) Moord en doodslagPleeglocatie van moord en doodslagWoning van het slachtoffer (aantal) Moord en doodslagPleeglocatie van moord en doodslagWoning van anderen (aantal) Moord en doodslagPleeglocatie van moord en doodslagHorecagelegenheid (aantal) Moord en doodslagPleeglocatie van moord en doodslagOpenbare weg (aantal) Moord en doodslagPleeglocatie van moord en doodslagOverige pleeglocatie van moord (aantal) Moord en doodslagPleeglocatie van moord en doodslagOnbekende pleeglocatie van moord (aantal) VerkeersongevalTotaal wegverkeersdoden (aantal) VerkeersongevalPer 100 000 mannen/vrouwen (per 100 000 van gem. bev.) VerkeersongevalNaar deelnameVoetganger (aantal) VerkeersongevalNaar deelnameFiets (aantal) VerkeersongevalNaar deelnameBrom, snorfiets (aantal) VerkeersongevalNaar deelnameMotorfiets (aantal) VerkeersongevalNaar deelnamePersonenauto (aantal) VerkeersongevalNaar deelnameBestelauto, vrachtauto (aantal) VerkeersongevalNaar deelnameOverige deelname (aantal) VerkeersongevalNaar deelnameOnbekende deelname (aantal) VerkeersongevalNaar provincie van ongevalGroningen (aantal) VerkeersongevalNaar provincie van ongevalFriesland (aantal) VerkeersongevalNaar provincie van ongevalDrenthe (aantal) VerkeersongevalNaar provincie van ongevalOverijssel (aantal) VerkeersongevalNaar provincie van ongevalFlevoland (aantal) VerkeersongevalNaar provincie van ongevalGelderland (aantal) VerkeersongevalNaar provincie van ongevalUtrecht (aantal) VerkeersongevalNaar provincie van ongevalNoord-Holland (aantal) VerkeersongevalNaar provincie van ongevalZuid-Holland (aantal) VerkeersongevalNaar provincie van ongevalZeeland (aantal) VerkeersongevalNaar provincie van ongevalNoord-Brabant (aantal) VerkeersongevalNaar provincie van ongevalLimburg (aantal) VerkeersongevalNaar provincie van ongevalProvincie onbekend (aantal) VerkeersongevalNaar provincie van ongevalBuitenland (aantal) VerkeersongevalNaar provincie van ongevalOnbekend (aantal) BedrijfsongevalTotaal bedrijfsongeval (aantal) BedrijfsongevalPer 100 000 mannen/vrouwen (per 100 000 van gem. bev.) BedrijfsongevalBedrijfstak van bedrijfsongevalLandbouw en visserij (aantal) BedrijfsongevalBedrijfstak van bedrijfsongevalIndustrie en delfstoffenwinning (aantal) BedrijfsongevalBedrijfstak van bedrijfsongevalBouwnijverheid (aantal) BedrijfsongevalBedrijfstak van bedrijfsongevalVervoer, opslag, communicatie (aantal) BedrijfsongevalBedrijfstak van bedrijfsongevalOverige bedrijfstak van bedrijfsongeval (aantal) BedrijfsongevalBedrijfstak van bedrijfsongevalOnbekende bedrijfstak van bedrijfsong. (aantal) BedrijfsongevalBelangrijkste voorwerp van bedrijfsong.Machine, gereedschap (aantal) BedrijfsongevalBelangrijkste voorwerp van bedrijfsong.Hijskraan, takel, lift, e.d. (aantal) BedrijfsongevalBelangrijkste voorwerp van bedrijfsong.Deel van gebouwen, ladders, steigers (aantal) BedrijfsongevalBelangrijkste voorwerp van bedrijfsong.Schuivende of vallende goederen/lading (aantal) BedrijfsongevalBelangrijkste voorwerp van bedrijfsong.Overig belangrijkste voorwerp (aantal) BedrijfsongevalBelangrijkste voorwerp van bedrijfsong.Onbekend belangrijkste voorwerp (aantal) PrivéongevalTotaal privé-ongeval (aantal) PrivéongevalPer 100 000 mannen/vrouwen (per 100 000 van gem. bev.) PrivéongevalActiviteit van privé-ongevalSpelen (aantal) PrivéongevalActiviteit van privé-ongevalHuishoudelijk werk (aantal) PrivéongevalActiviteit van privé-ongevalDoe-het-zelven (aantal) PrivéongevalActiviteit van privé-ongevalSlapen (aantal) PrivéongevalActiviteit van privé-ongevalSporten (aantal) PrivéongevalActiviteit van privé-ongevalVan- naar- in toilet/badkamer (aantal) PrivéongevalActiviteit van privé-ongevalOverige activiteit van privé-ongeval (aantal) PrivéongevalActiviteit van privé-ongevalOnbekende activiteit van privé-ongeval (aantal) PrivéongevalOorzaak van privé-ongevalVallen (aantal) PrivéongevalOorzaak van privé-ongevalObject (aantal) PrivéongevalOorzaak van privé-ongevalVerbranden (aantal) PrivéongevalOorzaak van privé-ongevalVerdrinken (aantal) PrivéongevalOorzaak van privé-ongevalVerstikken (aantal) PrivéongevalOorzaak van privé-ongevalOverige oorzaak van privé-ongeval (aantal) PrivéongevalOorzaak van privé-ongevalOnbekende oorzaak van privé-ongeval (aantal) PrivéongevalLocatie van privé-ongevalIn en om het huis (aantal) PrivéongevalLocatie van privé-ongevalVerpleeg- of ziekenhuis (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2011 5.844 35,0 1.647 9,9 690 524 129 304 741 303 205 106 133 159 - 797 95 151 160 444 143 0,9 12 18 49 43 12 5 4 4 13 13 17 1 14 81 74 14 19 24 12 - 653 3,9 68 197 74 52 229 21 3 9 25 29 28 47 14 81 36 95 96 21 112 49 - 20 - 59 0,4 9 14 18 7 6 5 15 7 11 8 13 5 2.821 16,9 8 48 25 126 5 128 705 1.776 2.376 21 27 70 119 119 89 941 586
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 15 jaar 2011 67 2,3 4 0,1 4 - - 3 - 1 - - 1 - - 1 2 12 0,4 4 5 - - - 3 - - 3 - - - - 9 8 2 2 - - - 20 0,7 4 10 1 - 4 - - 1 2 1 1 4 2 - 3 3 2 - 1 - - 1 - 1 - 1 - - - - - 1 - - - - - 25 0,9 7 - - 4 - 1 7 6 - 4 - 4 12 1 4 16 1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 2011 104 10,4 40 4,0 40 - - - 15 - 17 - 5 3 - 15 - 7 1 17 6 0,6 1 - 3 2 - - - 1 - 2 1 - 2 - 3 - 1 2 - - 45 4,5 4 11 12 - 16 - - 2 2 2 1 - - 9 3 9 7 - 9 2 - 1 - 1 0,1 - - 1 - - - - - - - 1 - 9 0,9 - - 1 - 1 - 2 5 2 1 - 1 2 3 - 4 -
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 30 jaar 2011 379 18,5 189 9,2 173 14 - 2 85 18 38 4 27 17 - 98 3 19 15 54 30 1,5 - 1 17 11 1 - - - 4 5 4 - 8 9 13 1 3 12 1 - 97 4,7 6 9 4 19 56 2 - 1 3 4 2 7 2 14 5 19 9 6 15 6 - 5 - 12 0,6 1 4 3 2 1 1 3 2 2 - 4 1 38 1,9 - - 1 5 - - 15 17 6 1 - 10 2 15 4 22 -
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 40 jaar 2011 379 18,0 218 10,4 164 31 - 23 96 38 32 9 25 18 - 110 3 22 19 64 20 1,0 1 - 8 7 2 1 1 - 2 2 1 - 1 14 8 2 4 3 3 - 57 2,7 6 2 3 8 31 7 - - 3 4 2 3 3 6 3 4 6 - 13 6 - 4 - 13 0,6 2 4 6 1 - - 3 1 4 3 2 - 57 2,7 - - 2 8 1 1 19 26 11 4 1 5 5 28 3 28 3
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 50 jaar 2011 617 23,8 405 15,6 161 130 8 106 199 80 44 16 22 44 - 206 11 46 39 103 31 1,2 4 2 11 9 4 1 - - 3 2 5 1 - 20 14 6 5 3 3 - 72 2,8 4 14 7 12 31 3 - 1 2 2 6 5 1 10 5 7 12 2 12 6 - 2 - 11 0,4 1 3 3 1 3 - 4 1 1 3 1 1 84 3,2 - 2 1 2 - 2 40 37 18 2 2 9 10 31 12 50 5
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 60 jaar 2011 621 27,0 361 15,7 89 162 20 90 177 76 30 26 17 35 - 173 18 36 35 99 23 1,0 - 2 5 12 3 - 1 1 1 - 6 - 2 13 15 2 1 2 3 - 68 3,0 6 19 7 11 20 3 - 2 2 3 4 11 - 4 1 12 16 2 8 2 - 3 - 8 0,3 - 3 2 1 1 1 2 2 2 1 - 1 134 5,8 - 2 2 7 - 9 41 73 79 1 4 10 10 13 17 74 8
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 70 jaar 2011 562 29,3 216 11,3 36 94 23 63 84 43 27 27 14 21 - 122 14 8 24 48 15 0,8 1 6 3 2 2 - 1 1 - 1 - - 1 12 11 1 1 2 - - 73 3,8 6 30 7 2 18 5 3 2 2 1 4 3 2 8 3 16 9 2 12 8 - 3 - 9 0,5 1 - 3 2 - 3 2 1 2 - 3 1 218 11,4 1 - 11 11 - 12 74 109 164 2 4 11 18 12 7 102 18
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 80 jaar 2011 726 63,3 130 11,3 18 61 39 12 56 23 13 14 8 16 - 48 23 9 18 32 1 0,1 - 1 - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - 98 8,5 13 45 14 - 25 1 - - 4 6 5 3 - 12 5 13 12 6 23 8 - 1 - 4 0,3 3 - - - 1 - - - - 1 2 1 418 36,5 - 9 4 13 3 24 117 248 354 2 8 13 24 9 8 168 75
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2011 2.389 353,0 84 12,4 5 32 39 8 29 25 1 10 14 5 - 24 23 4 8 25 5 0,7 1 1 2 - - - 1 1 - 1 - - - 3 1 - 2 - 2 - 123 18,2 19 57 19 - 28 - - - 5 6 3 11 4 18 8 12 23 3 19 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.838 271,6 - 35 3 76 - 79 390 1.255 1.742 4 8 7 36 7 34 477 476
Bron: CBS.
Verklaring van tekens