Trein het minst milieubelastend

Van de Nederlandse vervoermiddelen veroorzaakt de trein per reizigerskilometer de minste CO2-emissies. Personenauto’s zijn het meest vervuilend. Ook bij het goederenvervoer is het railverkeer de schoonste vervoerswijze.

CO2-emissie vervoermiddelen, 2004
CO2-emissie vervoermiddelen, 2004

Groot deel Nederlandse CO2-uitstoot in buitenland

Nederlandse vervoermiddelen waren in 2004 verantwoordelijk voor de emissie van 59,0 miljard kilogram CO2, ofwel 29 procent van de totale uitstoot veroorzaakt door Nederlandse ingezetenen. In totaal werd 36 procent van deze emissies uitgestoten buiten het Nederlands grondgebied. Volgens de Kyoto rekenregels emitteerde het verkeer 38,7 miljard kilogram CO2. Van alle vervoersmiddelen leverden personenauto’s de grootste bijdrage aan het broeikaseffect, gevolgd door het goederenwegvervoer en de luchtvaart. Het vervoer per trein veroorzaakte weinig directe en indirecte CO2-emissies.

CO2-emissie per 1000 reizigerskilometers, 2003

CO2-emissie per 1000 reizigerskilometers, 2003

CO2-prestatie vliegtuig beter dan personenauto

Het vliegtuig leverde gemiddeld, gemeten in CO2-emissie per reizigerskilometer, een betere milieuprestatie dan de personenauto. Een belangrijke reden hiervoor is dat in slechts één op de twee auto’s een passagier meerijdt. De trein was bij het personenvervoer het milieuvriendelijkste transportmiddel. De hoge bezettingsgraad van treinen en de toepassing van elektriciteit vormen een energie-efficiënte manier van personenvervoer. De afgelopen zes jaar is de CO2-prestatie van treinen en vliegtuigen licht verbeterd, terwijl die van personenauto’s verder is verslechterd.

NOx-emissie per 1000 reizigerskilometers, 2003

NOx-emissie per 1000 reizigerskilometers, 2003

Nog groter dan de verschillen in CO2-uitstoot per vervoermiddel zijn de verschillen in de uitstoot van NOx (stikstofoxides). De NOx-emissie per reizigerkilometer was voor het treinvervoer veel lager dan bij de andere vervoerswijzen. Busvervoer scoorde relatief slecht door de hoge NOx-uitstoot van dieselmotoren. Bij personenauto’s is deze uitstoot de afgelopen jaren sterk verminderd dankzij de toepassing van steeds betere katalysatoren.

CO2-emissie per 1000 tonkilometers, 2003

CO2-emissie per 1000 tonkilometers, 2003

Goederenvervoer trein milieuvriendelijker dan binnenvaart

Ook bij het goederenvervoer was de trein het meest milieuefficiënte transportmiddel. Hoewel het vrachtverkeer per trein nog voornamelijk plaatsvond met diesellocomotieven, was de CO2 uitstoot per tonkilometer twee keer zo laag als bij de binnenvaart en vijf keer zo laag als bij het goederenwegvervoer. Het marktaandeel van het railtransport in het goederenvervoer uitgevoerd door Nederlandse ondernemingen was met 3 procent echter gering.

Sjoerd Schenau