Inflatie gelijk gebleven in juli

De inflatie is in juli 2005 niet veranderd. Net als in juni lagen de prijzen voor consumenten 1,6 procent hoger dan een jaar eerder.

De woninghuren zijn per 1 juli van dit jaar gemiddeld met 2,0 procent gestegen. Sinds 1959 is een zo lage stijging van de huren niet voorgekomen. Vorig jaar stegen de huren nog met 3,1 procent. Verder gingen in juli de prijzen van brandstoffen weer flink omhoog.

Tegenover de prijsstijgingen stonden flinke prijsdalingen van verse groenten en fruit, en van bloemen en planten. Ook de prijzen van kleding en schoeisel daalden sterk, door de uitverkoop van de zomercollectie.

Per saldo daalden de consumentenprijzen in juli met 0,1  procent ten opzichte van juni. Dit is gelijk aan de prijsdaling tussen juni en juli 2004, zodat de inflatie gelijk bleef.

De inflatie in Nederland wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Voor het vergelijken van de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie worden aparte geharmoniseerde indices berekend.

Volgens de Europees geharmoniseerde methode kwam de Nederlandse inflatie in juli uit op 1,5 procent. Dat is even hoog als in juni. Het Europees statistisch bureau, Eurostat, berekende voor juli een gemiddelde inflatie in de eurozone van 2,2 procent. Binnen de eurozone heeft alleen Finland, met 0,9 procent, een lagere inflatie dan Nederland. Luxemburg had, met 4,0 procent, de hoogste inflatie. Eurostat verwacht dat in augustus de gemiddelde inflatie in de eurozone iets lager uit zal komen, namelijk op 2,1 procent.

Inflatie

Inflatie