Bevolkingsontwikkeling; levendgeborenen, overledenen en migratie, per dag


Deze tabel bevat gegevens over de bevolkingsontwikkeling in Nederland, per dag.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Levendgeborenen;
- Overledenen;
- Huwelijkssluitingen (exclusief gesloten partnerschapsregistraties);
- Partnerschapsregistraties
- (Echt)scheidingen (vanaf 2010 inclusief ontbonden partnerschapsregistraties);
- Binnen Nederland verhuisde personen;
- Buitenlandse migratie;
- Nationaliteitswijzigingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.
De manier waarop de cijfers over bevolkingsontwikkeling worden geproduceerd is in 2014 gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat de cijfers van bevolkingsontwikkeling over 2013 in verschillende tabellen soms niet overeenkomen. De verschillen zijn minimaal en treden alleen op in 2013.

De cijfers van de maandtotalen kunnen afwijken van de cijfers per maand in andere tabellen. Het verschil wordt verklaard door berichten van het voorgaande jaar die het CBS in het waarnemingsjaar heeft ontvangen, de zogenaamde nagekomen berichten.
Omdat in de tabel de exacte gebeurtenisdatum van een geboorte, een overlijden, en dergelijke in een bepaald waarnemingsjaar wordt getoond kunnen nagekomen berichten hierin niet zonder meer worden opgenomen. Dit is in de tabel opgelost door per jaar een categorie ‘Overig’ op te nemen. Deze categorie bevat de nagekomen berichten.
Voor een uitgebreide uitleg van ‘nagekomen berichten’ wordt verwezen naar de korte onderzoekbeschrijving ‘Bevolkingsstatistiek’, zie paragraaf 4.

Wijzigingen per 18 oktober 2019:
Definitieve cijfers over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2020 worden cijfers over 2019 in deze tabel opgenomen.

Bevolkingsontwikkeling; levendgeborenen, overledenen en migratie, per dag

Perioden LevendgeborenenJongens en meisjes (aantal) OverledenenMannen en vrouwen (aantal) HuwelijkssluitingenTotaal huwelijken (aantal) PartnerschapsregistratiesTotaal partnerschappen (aantal) (Echt)scheidingen (aantal) Binnen Nederland verhuisde personenTotaal verhuisde personen (aantal) Binnen Nederland verhuisde personenBinnen gemeenten verhuisde personen (aantal) Binnen Nederland verhuisde personenTussen gemeenten verhuisde personen (aantal) Buitenlandse migratieEmigratie exclusief administratieve c... (aantal) Nationaliteitswijzigingen (aantal)
Totaal 2018 168.525 153.363 64.315 19.830 30.729 1.785.054 758.285 1.026.769 134.797 27.852
Totaal op zondag in 2018 19.481 20.200 587 14 14 101.218 45.445 55.773 8.536 12
Totaal op maandag in 2018 24.981 22.269 10.313 7.446 5.954 383.147 164.169 218.978 25.769 3.640
Totaal op dinsdag in 2018 25.443 21.836 8.310 5.143 6.455 239.002 102.438 136.564 22.162 4.599
Totaal op woensdag in 2018 25.801 22.224 7.191 2.984 6.125 252.074 108.703 143.371 22.022 10.413
Totaal op donderdag in 2018 25.608 22.426 6.717 2.005 6.182 313.834 132.894 180.940 22.473 4.488
Totaal op vrijdag in 2018 26.400 22.732 20.308 2.111 5.461 299.873 123.550 176.323 22.533 4.232
Totaal op zaterdag in 2018 20.677 21.593 8.575 117 41 194.748 80.660 114.088 10.837 22
Overig 2018 134 83 2.314 10 497 1.158 426 732 465 446
Bron: CBS.
Verklaring van tekens