Ondernemers industrie iets positiever

Het producentenvertrouwen in de industrie is in februari 2005 uitgekomen op –0,1. Dit is iets hoger dan in januari. De lichte stijging van het producentenvertrouwen in februari volgt op drie maanden van daling. Het producentenvertrouwen in februari 2005 is gelijk aan het gemiddelde van 2004. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Ondernemers optimistischer over toekomstige productie

Het producentenvertrouwen is een stemmingsindicator voor de industrie. Het cijfer is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie.
Het producentenvertrouwen is in februari verbeterd doordat meer ondernemers een stijging van de productie verwachten in de komende drie maanden. Vooral de producenten van consumptiegoederen zijn positiever geworden. Het oordeel van de industriële ondernemers over hun orderpositie is vrijwel onveranderd. Over hun voorraad gereed product ten slotte zijn de ondernemers echter iets minder tevreden geworden.

Ondernemers voorzien geen prijsstijgingen meer

Een op de acht ondernemers verwacht hogere verkoopprijzen. Dat is gelijk aan het aantal ondernemers dat lagere prijzen voor hun producten voorziet. In de afgelopen maanden was de groep ondernemers die een prijsverhoging verwachtte nog veel groter dan de groep die een daling voorzag. De laatste keer dat beide groepen elkaar in evenwicht hielden was in oktober 2003.
Een op de zes ondernemers in de industrie verwacht de personeelsomvang in de komende maanden te verminderen, terwijl maar één op de zestien juist van plan is personeel aan te trekken. Deze verwachting verschilt weinig van die in voorgaande maanden. De laatste keer dat er meer ondernemers waren die hun personeelsomvang wilden uitbreiden dan ondernemers die hun personeelsomvang wilden verminderen, dateert van begin 2001.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads