Nederlands consumentenvertrouwen sterker verbeterd dan het Europese

In Nederland is het consumentenvertrouwen volgens de Europese Commissie (EC) tussen januari 2004 en januari 2005 sterker verbeterd dan gemiddeld in de Europese Unie (EU). Dat komt vooral doordat Nederlandse consumenten een minder negatieve verwachting hebben gekregen over de stijging van de werkloosheid. In Nederland was het consumentenvertrouwen 8 punten hoger dan een jaar eerder, in de EU gemiddeld 3 punten.

Sterkste stijging in de nieuwe lidstaten

Binnen de EU is vooral in de nieuwe lidstaten het consumentenvertrouwen verbeterd. In Slowakije en Tsjechië was het vertrouwen in januari 2005 meer dan 15 punten hoger dan een jaar eerder. Van de oude EU-landen springt Ierland er bovenuit met een verbetering van 15 punten. Frankrijk en België zijn de enige twee landen waar het vertrouwen van de consumenten in de economie het afgelopen jaar is verslechterd.

Consumentenvertrouwen EU-landen

Consumentenvertrouwen EU-landen

Nederlanders minder negatief over stijging werkloosheid

Het consumentenvertrouwen zoals berekend door de EC is opgebouwd uit vier deelindicatoren: de financiële situatie, de algemene economische situatie, de bereidheid om te sparen en de ontwikkeling van de werkloosheid. In de EC-berekening ligt de nadruk geheel op de verwachtingen voor de toekomst.

Zowel in Nederland als de EU is op alle vier de indicatoren het oordeel van de consumenten verbeterd. Nederlandse consumenten zijn echter aanmerkelijk minder negatief geworden over de stijging van de werkloosheid dan de Europese consumenten. Ook het oordeel over de algemene economische situatie is in ons land sterker verbeterd dan in de EU.

Deelindicatoren consumentenvertrouwen

Deelindicatoren consumentenvertrouwen

Ondanks verbetering is vertrouwen nog steeds laag

De Nederlandse consument is dus begin dit jaar minder pessimistisch dan begin vorig jaar. Desondanks is het consumentenvertrouwen in ons land nog steeds ondermaats, want gemiddeld lag het consumentenvertrouwen in de afgelopen vijftien jaar op 4 punten. En dat is 8 punten hoger dan het niveau in januari van dit jaar.

Karlijn Bakker