Opnieuw meer faillissementen

In 2004 zijn ruim 9 300 faillissementen uitgesproken. Dat is 7 procent meer dan in 2003. De stijging deed zich vooral voor bij natuurlijke personen (particulieren met of zonder eenmanszaak). Bij bedrijven en instellingen bleef de toename van het aantal faillissementen beperkt. Het aantal faillissementen bereikte in 2004 de hoogste stand ooit. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Flinke stijging failliet verklaarde natuurlijke personen

Het aantal in 2004 uitgesproken faillissementen van eenmanszaken lag 20 procent hoger dan een jaar eerder. Bij particulieren zonder eenmanszaak was de stijging van het aantal faillissementen 14 procent.
Het aantal faillissementen van besloten vennootschappen (BV’s) was daarentegen 2 procent lager dan in 2003. De BV’s namen met bijna 4 600 faillissementen bijna de helft van het totaal aantal uitgesproken faillissementen voor hun rekening.

Toename relatief groot in landbouw en horeca

In de landbouw en visserij was in 2004 de toename van het aantal faillissementen met meer dan de helft het grootst. Het gaat echter in deze bedrijfstak om kleine aantallen. In de horeca en de bedrijfstak onderwijs, gezondheidszorg, milieu en overige dienstverlening werden bijna een kwart meer faillissementen uitgesproken dan een jaar eerder. Daarentegen was er in de industrie en de bedrijfstak vervoer, opslag en communicatie een daling met 8 procent te zien.
Gemiddeld zijn in 2004 bijna tien van de duizend bedrijven en instellingen failliet gegaan. In de industrie ging het om zestien van de duizend bedrijven, terwijl in de landbouw en visserij twee van de duizend bedrijven failliet zijn gegaan. Ongeveer 37 procent van alle bedrijven en instellingen bestond op het moment van faillissement korter dan vijf jaar. In 2003 was dat 40 procent.

Vooral stijging faillissementen in Utrecht en Noord-Brabant

Op regionaal niveau valt de stijging van het aantal faillissementen in Utrecht en Noord-Brabant op. Het aantal uitgesproken faillissementen lag in deze provincies ongeveer 24 procent hoger dan in 2003. In Groningen echter daalde het aantal faillissementen met 12 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.