Prijzen industrie sterk gestegen

Zowel de afzetprijzen als de verbruiksprijzen van de Nederlandse industrie zijn sinds het begin van 2004, sterk gestegen. Dit is gebeurd onder invloed van prijsstijgingen in de aardolie- en de chemische industrie. De verbruiksprijzen zijn meer gestegen dan de afzetprijzen.

Verbruiksprijzen nemen fors toe

De fabrikanten van industriële producten hebben in oktober 2004 gemiddeld 13 procent meer betaald voor de verbruikte grondstoffen en halffabrikaten dan aan het begin van het jaar. De sterke toename is vooral het gevolg van sterke prijsstijgingen in de aardolie- en de chemische industrie.

In Nederland aangeschafte verbruiksgoederen stegen 8 procent in prijs. De prijzen van geïmporteerde grondstoffen en halffabrikaten stegen sterker met ruim 15 procent ten opzichte van het begin van 2004. Dit komt doordat er in verhouding meer producten van de aardolie- en de chemische industrie worden geïmporteerd dan geproduceerd in Nederland.

Prijzen industrie vanaf 2000

Prijzen industrie vanaf 2000

Prijs aardolie stuwt afzetprijzen omhoog

De afzetprijzen zijn sinds het begin van dit jaar bijna 9 procent gestegen. De prijzen voor de binnenlandse afzet stegen in dezelfde periode met 7 procent, de prijzen voor de export namen met bijna 10 procent toe.

Als de prijsontwikkelingen in de aardolie- industrie buiten beschouwing wordt gelaten, is de prijsstijging gematigder.

Voor de totale afzet resteert dan in de eerste tien maanden van dit jaar een prijsstijging van 4,6 procent. Als tevens de prijsstijgingen van de chemische industrie buiten beschouwing worden gelaten, dan blijft over de eerste 10 maanden slechts een prijsstijging over van 2,4 procent.

Invloed olie-industrie op afzetprijzen

Invloed olie-industrie op afzetprijzen

Corien Ooms