Consument blijft brood trouw

In 2003 heeft de Nederlandse consument in totaal bijna 2 miljard euro uitgegeven aan brood. De jaarlijkse broodconsumptie is al jarenlang gemiddeld 60 kilogram per persoon. Per inwoner werd in 2003 voor ruim 121 euro aan brood uitgegeven. Dat is een kwart meer dan in 1993, toen omgerekend 97 euro per inwoner aan brood werd besteed.

Broodconsumptie per hoofd van de bevolking

Broodconsumptie per hoofd van de bevolking

Steeds minder broodbakkerijen

In de periode van 1993 tot 2003 is het aantal broodbakkerijen met bijna 800 verminderd tot 2 575 per 1 januari 2003. Vooral het aantal kleine bakkerijen is sterk afgenomen. Het kleine bakkersbedrijf krijgt het steeds moeilijker. Maar niet alleen de concurrentie van de grote broodbakkerijen die door schaalvoordelen efficiënter kunnen werken, speelt het kleine bakkersbedrijf parten. Ook de bedrijfsopvolgingsproblematiek en de hoge investeringen die nodig zijn om met een dergelijke onderneming te starten spelen een rol.

Aantal broodbakkerijen 1993 – 2003

Aantal broodbakkerijen 1993 – 2003

Het kleine bakkersbedrijf

Op 1 januari 2003 telde Nederland 2 575 broodbakkerijen. Ongeveer 90 procent van deze bedrijven heeft minder dan twintig werknemers op de loonlijst staan. Deze ‘kleine’ bakkersbedrijven bij elkaar hebben bijna de helft van de totale omzet gerealiseerd. In de industrie is het een zeldzaamheid dat de kleine bedrijven zoveel invloed op de totale omzet in de bedrijfstak hebben.

In 2003 hebben alle broodbakkerijen samen een omzet gehaald van circa 1,8 miljard euro.

Weinig handel met buitenland

Met onze buurlanden wordt vooral het houdbare, luchtdicht verpakte brood verhandeld. In 2003 werd voor bijna 49 miljoen euro brood geïmporteerd. Bijna de helft van deze invoer is afkomstig uit België. Aan buitenlandse afnemers wordt voor ongeveer 51 miljoen euro brood verkocht. Het belangrijkste exportland is eveneens België.

Hans Draper

Bron: StatLine:

  • Verbruik van voedingsmiddelen
  • Aantal broodbakkerijen