Meer omzet voor industrie in juli

De Nederlandse industrie heeft in juli van dit jaar 7 procent meer omgezet dan in juli 2003. Dat kwam vooral door hogere afzetprijzen. De industriële productie is licht gedaald, maar lag nog wel hoger dan een jaar eerder. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Omzet juli hoger dan een jaar eerder

In juli 2004 heeft de Nederlandse industrie 7 procent meer omzet geboekt dan een jaar eerder. Op de binnenlandse markt heeft de industrie 6 procent meer omgezet. De industriële export was 7 procent hoger.
De omzet in juli 2004 is positief beïnvloed door de afzetprijzen. Die waren bijna 6 procent hoger dan in juli 2003. De hogere afzetprijzen zijn vooral het gevolg van prijsstijgingen van aardolieproducten. Daarnaast had ook de jaarlijks verschuivende regionale vakantiespreiding een positief effect op de omzet. Daartegenover staat dat juli in 2004 een werkdag minder telde dan in 2003. De negatieve invloed hiervan raamt het CBS op 3 procent.

Productie daalt licht

De productie van de Nederlandse industrie is in de periode juni–juli 2004 licht gedaald. Na correctie voor seizoeninvloeden is er 0,6 procent minder geproduceerd dan in de periode april–mei 2004. Zowel de productie van grondstoffen en halffabrikaten als die van investerings- en consumptiegoederen daalde in de periode juni–juli 2004. De ontwikkeling van de industriële productie geeft een snelle, eerste indicatie voor de ontwikkeling van de Nederlandse conjunctuur.
In vergelijking met een jaar eerder lag de productie in de periode juni–juli 2004 hoger. Gecorrigeerd voor verschillen in werkdagpatronen werd er 0,4 procent meer geproduceerd dan in de periode juni–juli 2003.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.