Aantal naturalisaties bijna gehalveerd

In 2003 is aan bijna 25 duizend niet-Nederlanders het Nederlanderschap door naturalisatie verleend. In 2002 werden beduidend meer mensen tot Nederlander genaturaliseerd: 42 duizend.

Naturalisaties

Naturalisaties

Turken en Marokkanen

Vooral het aantal Turken dat zich tot Nederlander liet naturaliseren is de laatste jaren sterk teruggelopen. In 2003 verkregen nog geen 3 duizend Turken de Nederlandse nationaliteit. Zes jaar daarvoor was dat tien keer zoveel.

Het aantal Marokkanen dat in 2003 de Nederlandse nationaliteit verkreeg, was 6 duizend. Gedurende de drie voorgaande jaren was dit aantal bijna twee keer zo groot. Toch vormen de Marokkanen de grootste groep onder de genaturaliseerde personen. Een kwart van de nieuwe staatsburgers in 2003 was oorspronkelijk Marokkaans.

Naturalisaties van Turken en Marokkanen

Naturalisaties van Turken en Marokkanen

Daarnaast werden in 2003 onder andere 800 Irakezen, 900 Surinamers en 500 (voormalig) Joegoslaven genaturaliseerd. Dit zijn aanmerkelijk kleine aantallen: in 1998 werden nog 2,7 duizend Irakezen, 2,9 duizend Surinamers en 6,6 duizend (voormalig) Joegoslaven genaturaliseerd tot Nederlander.

Eén nationaliteit

In de tweede helft van de jaren tachtig kregen, op een enkele uitzondering na, jaarlijks maximaal 15 duizend niet-Nederlanders de Nederlandse nationaliteit door naturalisatie. Daarna nam het aantal naturalisaties snel toe. In 1996 werden bijna 80 duizend niet-Nederlanders genaturaliseerd, het hoogste aantal tot nu toe.

Tussen 1 januari 1992 en 1 oktober 1997 konden niet-Nederlanders bij naturalisatie tot Nederlander kiezen voor het behoud van de oorspronkelijke nationaliteit, wat het aantal naturalisaties verhoogde. Sinds 1 oktober 1997 mogen personen, op een enkele uitzondering na, slechts één nationaliteit hebben.

Ron Tas

Bron: StatLine