Twee van de drie Marokkaanse immigranten zijn in Nederland gebleven

Twee van de drie Marokkaanse immigranten van de afgelopen vijftig jaar wonen op 1 januari 2003 nog in Nederland. Voor de Turkse immigranten is dat met drie van de vijf iets lager. De meeste arbeidsmigranten uit de jaren zestig zijn hier echter tijdelijk gebleven.

Eerste generatie niet-westerse allochtonen naar jaar van vestiging, 1 januari 2003

Eerste generatie niet-westerse allochtonen naar jaar van vestiging, 1 januari 2003

Turken en Marokkanen

De meeste arbeidsmigranten die eind jaren zestig en begin jaren zeventig naar Nederland kwamen, zijn hier tijdelijk gebleven. Dit geldt ook voor de eerste groepen Turkse en Marokkaanse gastarbeiders die halverwege de jaren zestig naar Nederland zijn gekomen. Zo’n 30 procent van de Marokkaanse immigranten en 15 procent van de Turkse immigranten die zich in 1965 en 1966 in Nederland vestigden, wonen op 1 januari 2003 nog in Nederland.

Van latere groepen migranten is echter een groter deel in Nederland blijven wonen. Van de Marokkanen die in 1972 en 1973 naar Nederland kwamen, is 55 procent in Nederland gebleven en bij de Turken is het bijna de helft.

Eerste generatie Turken en Marokkanen naar jaar van vestiging, 1 januari 2003

Eerste generatie Turken en Marokkanen naar jaar van vestiging, 1 januari 2003

Volgmigratie: vrouw en kinderen komen over

De blijvers onder de arbeidsmigranten lieten vervolgens veelal vrouw en kinderen overkomen. Hierdoor steeg vanaf 1973 de immigratie uit Turkije en Marokko weer, terwijl er tegelijkertijd een eind kwam aan de arbeidsmigratie uit deze landen.

Van de Turken en Marokkanen die na 1973 naar Nederland zijn gekomen, is de meerderheid in Nederland blijven wonen.

Van de Turken die in de jaren zeventig en tachtig naar Nederland zijn gekomen woont ongeveer tweederde nog in Nederland. Bij de Marokkanen is het percentage van de blijvers duidelijk hoger: 75 tot 85 procent van de immigranten die de afgelopen twintig jaar naar Nederland zijn gekomen, woont hier nog steeds.

Immigranten die nog in Nederland wonen, naar jaar van vestiging, 1 januari 2003

Immigranten die nog in Nederland wonen, naar jaar van vestiging, 1 januari 2003

Surinamers en Antillianen

Bij de immigratie vanuit Suriname en de Antillen vallen de pieken op in 1975 en 1980. Ongeveer tweederde van de Surinaamse immigranten woont nog in Nederland. Bij de Antillianen ligt het aandeel dat in Nederland blijft veel lager. Van de Antillianen die in de jaren zeventig naar Nederland kwamen woont nog maar zo’n 30 procent in Nederland.

Ron Tas

Bron: StatLine