Ziekteverzuim in eerste kwartaal 2004 gedaald

Het ziekteverzuim is in het eerste kwartaal van 2004 in zowel de marktsector als bij de rijksoverheid gedaald. Het particulier bedrijfsleven kende ten opzichte van een jaar eerder een daling van 0,2 procentpunt. Bij de rijksoverheid was de daling 0,5 procentpunt.

Daling zet door

Het ziekteverzuim bij particuliere bedrijven was in het eerste kwartaal 2004 gemiddeld 5,1 procent. Dit betekent dat per dag gemiddeld een op de twintig werknemers ziek was. Dat is minder dan in hetzelfde kwartaal in 2003. Toen was gemiddeld een op de negentien werknemers (5,3 procent) ziek. Het ziekteverzuim was ook in 2003 gedaald.

Ziekteverzuim particuliere bedrijven, 1e kwartaal

Ziekteverzuim particuliere bedrijven, 1e kwartaal

Ziekteverzuim landbouw stijgt wel

De daling van het ziekteverzuim was het sterkst in de niet-commerciële sector. In deze sector daalde het verzuim van 6,5 procent in het eerste kwartaal van 2003 naar 6,0 procent in het eerste kwartaal van 2004. Die daling werd vooral veroorzaakt door de gezondheids- en welzijnszorg. In deze bedrijfstak is het verzuim afgenomen van 7,0 naar 6,6 procent. De industriële en de commerciële sectoren laten eveneens een daling zien van het ziekteverzuim. Daarentegen steeg het ziekteverzuim bij de landbouw. Het verzuim is daar toegenomen van 2,8 procent in het eerste kwartaal van 2003 naar 3,3 procent in dezelfde periode van 2004.

Ziekteverzuim particuliere bedrijven naar sector, 1e kwartaal

Ziekteverzuim particuliere bedrijven naar sector, 1e kwartaal

Daling ziekteverzuim vooral bij grote bedrijven

Werknemers bij grote bedrijven waren in het eerste kwartaal 2004 veel minder ziek. Was het ziekteverzuim bij bedrijven met honderd of meer werknemers in het eerste kwartaal 2003 nog 6,6 procent, in het eerste kwartaal 2004 was dat percentage 6,1 procent. Opvallend is dat bij bedrijven met minder dan tien werknemers het ziekteverzuim juist is toegenomen van 2,7 naar 3,2 procent.

Ziekteverzuim rijksoverheid, 1e kwartaal

Rijksambtenaren derde jaar op rij minder ziek

Bij de rijksoverheid is het ziekteverzuim afgenomen van 7,4 procent in het eerste kwartaal van 2003 naar 6,9 procent in het eerste kwartaal van 2004. Dit is het derde jaar op rij dat het ziekteverzuim bij het Rijk daalt.

John Kartopawiro

Bron: StatLine