Jongeren eerder uit huis

Jongeren verlaten weer eerder het ouderlijk huis. In de jaren tachtig en negentig bleven jongeren steeds langer bij hun ouders wonen. In het begin van deze eeuw daalde de gemiddelde leeftijd waarop jongeren op eigen benen gingen staan.

Gemiddelde leeftijd bij het uit huis gaan

Gemiddelde leeftijd bij het uit huis gaan

Meisjes vliegen eerder uit

Ieder jaar verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Sommigen vertrekken al voor hun achttiende verjaardag, de meesten pas na hun twintigste. Meisjes gaan gemiddeld twee jaar eerder het huis uit dan jongens.

Op eigen benen

Meisjes gingen in het begin van de jaren tachtig gemiddeld op 20,3-jarige leeftijd het huis uit. Aan het einde van de jaren negentig was dat een jaar later. Ook jongens bleven in deze periode langer thuis wonen. De kleinere gezinnen en de ruimere huizen droegen bij aan het langer thuis blijven wonen. Ook de grotere tolerantie van ouders tegenover hun kinderen - en vice versa - speelde een rol.

De gemiddelde leeftijd bij het verlaten van het ouderlijk huis steeg in het begin van deze eeuw niet verder, maar daalde juist licht. De lage werkloosheid onder jongeren in het begin van deze eeuw is hiervoor een mogelijke verklaring.

Redenen waarom jongeren voor het eerst het huis uitgaan

Redenen waarom jongeren voor het eerst het huis uitgaan

Vaker alleen

De afgelopen vier decennia vond een verschuiving plaats in de redenen om het huis uit te gaan. Eind jaren zestig verliet tweederde van de jongeren het ouderlijk huis om samen te wonen of te trouwen. In 2000-2002 vertrokken nog maar vier van de tien jongeren om deze reden uit het ouderlijk huis.

Zelfstandig willen zijn was in 2000-2002 voor een kwart van de jongeren het belangrijkste motief om het ouderlijk huis te verlaten. Eind jaren zestig was dat voor slechts 5 procent belangrijk. Deze verschuiving hangt samen met het proces van individualisering. Steeds meer jongeren hebben de behoefte om alleen te wonen na het verlaten van de ouderlijke woning.

Gemiddelde leeftijd bij uit huis gaan naar onderwijsniveau

Gemiddelde leeftijd bij uit huis gaan naar onderwijsniveau

Op kamers

Jongeren die een hogere opleiding volgen, gaan gemiddeld eerder uit huis, omdat Hbo-instellingen en universiteiten veelal niet nabij het ouderlijk huis liggen. Het langst thuis wonen jongeren met een lage opleiding.

Vooral in de tweede helft van de jaren negentig bleven laagopgeleiden steeds langer bij hun ouders wonen. Steeds meer laagopgeleide jongeren gingen na het verlaten van het ouderlijke huis alleen wonen. De financiële mogelijkheden om jong alleen te wonen, waren voor deze groep vaak niet ideaal, waardoor zij wellicht langer bij hun ouders verbleven.

Arie de Graaf

Bron: Onderzoek Gezinsvorming, 2003.