Faillissementen blijven op hoog niveau

In het eerste kwartaal van 2004 zijn 2 365 faillissementen uitgesproken. Dit is een stijging van 23 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Vanaf het tweede kwartaal 2003 is de toename van het aantal faillissementen per kwartaal aanzienlijk minder dan toename per kwartaal in de vier voorafgaande jaren. Hiermee komt een einde aan de sterk stijgende tendens.

Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Uitgesproken faillissementen per kwartaal, 1980-2004

Uitgesproken faillissementen per kwartaal, 1980-2004

Verschillen per rechtsvorm gering

Bij alle bedrijven en instellingen is het aantal faillissementen in het eerste kwartaal van 2004 met 24 procent gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2003.

De stijging van het aantal faillissementen is vrijwel voor alle rechtsvormen gelijk. Meer dan de helft van de uitgesproken faillissementen betreft besloten vennootschappen. Het aantal faillissementen van deze rechtsvorm ligt 22 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2003.

Uitgesproken faillissementen naar rechtsvorm

Uitgesproken faillissementen naar rechtsvorm

Grote stijging in horeca en landbouw

Alle bedrijfstakken laten in begin 2004 een stijging zien ten opzichte het eerste kwartaal van 2003. De bedrijfstakken horeca en landbouw- en visserij laten een bovengemiddelde procentuele stijging zien, respectievelijk bijna 92 en 73 procent. De bedrijfstak bouwnijverheid vertoont met 9 procent de laagste procentuele stijging.

Aandeel jonge bedrijven daalt

Van alle bedrijven en instellingen die in het eerste kwartaal 2004 failliet gingen, bestond 37 procent korter dan vijf jaar. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2003 is dit een daling met bijna 5 procent.

Het aandeel van bedrijven met een bestaansduur korter dan vijf jaar is de afgelopen vijf jaar gedaald, terwijl het aandeel van de bedrijven met een bestaansduur langer dan tien jaar in deze periode is toegenomen.

Uitgesproken faillissementen van bedrijven en instellingen naar bestaansduur

Arie Eilbracht

Bron: StatLine