Veel allochtone kinderen geboren in grote gemeenten

In 2002 zijn in Nederland 33 duizend kinderen geboren die ten minste één ouder hebben uit een niet-westers land. Dit komt overeen met ruim 16 procent van alle levendgeborenen.

Drie op de tien allochtone geboorten in grote stad

Voor de 25 grootste gemeenten bedraagt het aantal niet-westerse allochtone levendgeborenen 20 duizend, dit is 30 procent van alle levendgeborenen. Hieruit volgt dat bijna tweederde van de niet-westerse allochtone kinderen wordt geboren in een van de grote steden.

Niet-westerse allochtone levendgeborenen in de 25 grootste gemeenten, 2002

Niet-westerse allochtone levendgeborenen in de 25 grootste gemeenten, 2002

Grote verschillen per gemeente

De verschillen in het percentage niet-westerse allochtone geboorten per gemeente zijn groot. In Emmen is dit percentage met 7 het laagst van alle grote gemeenten. In Rotterdam, Amsterdam en Den Haag is het percentage levendgeborenen van niet-westerse herkomst het grootst. In Rotterdam is het percentage bijna 50, in Amsterdam 46 en in Den Haag 44.

Niet-westerse allochtone levendgeborenen in de 25 grootste gemeenten naar herkomst, 2002

Niet-westerse allochtone levendgeborenen in de 25 grootste gemeenten naar herkomst, 2002

De meeste niet-westerse allochtone levendgeborenen in de 25 grote gemeenten zijn kinderen van ouders uit Marokko. Hun aandeel in het totale aantal niet-westerse allochtone levendgeborenen ligt in 2002 op 25 procent. Het aandeel Turkse kinderen komt uit op 20 procent, tegen 14 procent Surinaamse kinderen en 7 procent Antilliaanse/Arubaanse kinderen.

Hoogste percentage per gemeente

Relatief zeer hoog is het aantal Marokkaanse geborenen in de stad Utrecht (51 procent). Hoog is dit percentage ook in

Leiden (34 procent) en Ede (34 procent). Een hoog percentage Turkse kinderen wordt geboren in Zaanstad (44 procent), Enschede (38 procent) en Apeldoorn (37 procent).

Hoge percentages Surinaamse kinderen worden geboren in Zoetermeer (36 procent) en Almere (33 procent).

In Groningen (18 procent), Dordrecht (17 procent) en Tilburg (16 procent) worden weer veel kinderen geboren met een ouder uit de Nederlandse Antillen en Aruba.

Ron Tas

Bron: StatLine