Industrieproducten duurder

De afzetprijzen van industriële producten zijn in het eerste kwartaal van 2004 met 0,6 procent gestegen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2003. Geïmporteerde industriële producten zijn in het eerste kwartaal nagenoeg niet in prijs veranderd. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Met ingang van 2004 is de basis van de cijfers verlegd van 1995 naar 2000.

Afzetprijzen gestegen

De ondernemers in de industrie hebben hun afzetprijzen in het eerste kwartaal van 2004 gemiddeld met 0,6 procent verhoogd ten opzichte van het vierde kwartaal van 2003. De producten voor de binnenlandse markt zijn 0,9 procent duurder geworden. Geëxporteerde producten stegen 0,5 procent in prijs.
Ten opzichte van een jaar eerder lagen de afzetprijzen 1,7 procent lager. Dit is vooral het gevolg van fors lagere prijzen van aardolieproducten. Als deze buiten beschouwing worden gelaten, zouden de afzetprijzen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2003 iets hoger zijn geweest.

Invoerprijzen nagenoeg onveranderd

De prijzen van geïmporteerde industriële producten zijn in het eerste kwartaal van 2004 met 0,1 procent gestegen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2003. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2003 was het niveau van de importprijzen 1,8 procent lager.

Basisverlegging

Met ingang van de cijfers over 2004 is een basisverlegging doorgevoerd, waarbij tevens methodologische verbeteringen zijn aangebracht. Ook zijn er nieuwe reeksen beschikbaar waarin de effecten van accijnzen zijn verwerkt.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads