Geboorten: vooral midden in de week

Gemiddeld werden in 2002 zo’n 554 kinderen per dag geboren in Nederland. Het aantal varieerde sterk per dag. In het weekend werden minder kinderen geboren dan door de week en in het voorjaar minder dan in de zomer.

Gemiddeld, grootst en kleinst aantal levendgeborenen per dag, 2002

Gemiddeld, grootst en kleinst aantal levendgeborenen per dag, 2002

Gemiddeld 550 geboorten per dag

In 2002 werden 202 duizend kinderen geboren. Gemiddeld was dat 554 kinderen per dag. Het dagelijks aantal geboorten varieerde echter sterk. Op dinsdag 24 september 2002 werd het grootst aantal kinderen geboren: 693. Op zondag 13 januari werd met 396 het kleinst aantal kinderen geboren.

Gemiddeld aantal levendgeborenen per dag van de week, 2002

Gemiddeld aantal levendgeborenen per dag van de week, 2002

Weinig zondagskinderen

De meeste kinderen werden midden in de week geboren, vooral op dinsdag. Op een gemiddelde dinsdag werden 601 kinderen ter wereld gebracht in 2002. Op woensdag en donderdag werden ook relatief veel kinderen geboren.

In het weekend werden de minste kinderen geboren. In 2002 werden gemiddeld 470 kinderen op zaterdag geboren en 452 op zondag. De lagere bezetting van de verloskundige hulp in de ziekenhuizen en de kraaminrichtingen in het weekend beïnvloedde het geboortetijdstip.

Minder geboorten op feestdagen

Ook op feestdagen werden minder kinderen geboren. In 2002 zagen op Hemelvaartsdag, 9 mei, 457 kinderen het levenslicht, tegen 591 kinderen op een gemiddelde donderdag. Op nieuwjaarsdag werden 411 kinderen geboren, terwijl dit er op een gemiddelde dinsdag 601 waren. Ook op beide kerstdagen werden beduidend minder kinderen ter wereld gebracht dan op een normale woensdag of donderdag. De lagere bezetting van de verloskundige hulp in de ziekenhuizen en de kraaminrichtingen speelde ook op deze dagen een rol.

Gemiddeld aantal levendgeborenen per dag naar maand, 2002

Gemiddeld aantal levendgeborenen per dag naar maand, 2002

Veel geboortes in september

In september werden de meeste kinderen geboren met een daggemiddelde van 586. Ook in juli, augustus en oktober werden relatief veel kinderen ter wereld gebracht. De minste kinderen werden geboren in het voorjaar.

Ron Tas

Bron: StatLine