Ruim vier op de tien 's avonds of zaterdags aan het werk

Meer dan de helft van de werkzame beroepsbevolking werkte in 2002 op onregelmatige tijden. Werken in de avonduren en op zaterdag kwam het meeste voor. Jongeren werkten vaker op onregelmatige tijden dan mensen in andere leeftijdsgroepen. In de horeca was het meest sprake van onregelmatige werktijden.

Werkzame beroepsbevolking naar onregelmatige werktijden

Werkzame beroepsbevolking naar onregelmatige werktijden

Ruim de helft heeft onregelmatige werktijden

In 2002 werkte 45 procent van de werkzame beroepsbevolking uitsluitend overdag en op doordeweekse dagen. In 2000 was dit met 43 procent iets lager. Dit betekent dat meer dan de helft van de werkzame beroepsbevolking wel eens op onregelmatige tijden werkte.

Werken in de avonduren en op zaterdag kwam het meeste voor. Ruim vier op de tien werkte wel eens ’s avonds. Een even groot deel van de werkenden deed dat wel eens op zaterdag. Bijna drie van de tien werkte wel eens op zondag. ’s Nachts werken kwam met 16 procent het minste voor. Vergeleken met 2001 en 2000 is deze verdeling vrijwel stabiel. Alleen het werken op zaterdag lijkt enigszins af te nemen.

Onregelmatige werktijden naar leeftijd, 2002

Onregelmatige werktijden naar leeftijd, 2002

Veel jongeren op zaterdag aan het werk

Jongeren werkten vaker op onregelmatige werktijden dan mensen in andere leeftijdsgroepen. In 2002 gold dit voor bijna zes van de tien werkende 15-24-jarigen. Jongeren werken vooral vaak op zaterdag. Dit komt doordat scholieren en studenten vaak een bijbaantje hebben op zaterdag. Daarnaast werkten jongeren vaker in de avonduren. Voor 55-plussers geldt dat zij het minst werkten op onregelmatige werktijden.

Onregelmatige werktijden naar bedrijfstak, 2002

Onregelmatige werktijden naar bedrijfstak, 2002

In de horeca het meeste werk op onregelmatige tijden

In de horeca werd het vaakst op onregelmatige tijden gewerkt. In 2002 gold dit voor negen op de tien werkenden in de horeca. Zowel het werken in de avonduren als op zaterdag en zondag kwam vaak voor binnen de horeca.

Ook in de landbouw werkte meer dan driekwart wel eens op ongebruikelijke tijden. Verder werd er veel op onregelmatige tijden gewerkt in de cultuur en overige dienstverlening, vervoer en communicatie en in de handel.

Tanja Traag

Bron: StatLine