Minder hotelovernachtingen in 2003

Het aantal overnachtingen in logiesaccommodaties bedroeg in 2003 81,5 miljoen. Dat is 0,9 miljoen of 1,1 procent minder dan in 2002. Het aantal gasten kwam uit op 25,1 miljoen, 50 duizend of 0,2 procent minder dan in 2002. Hierdoor is de gemiddelde overnachtingduur iets verminderd.

Gasten en overnachtingen, ontwikkeling per kwartaal

Gasten en overnachtingen, ontwikkeling per kwartaal

Jaar op jaar ontwikkeling

De jaar op jaarontwikkeling vertoont een scherpe daling in het eerste kwartaal van 2003. Toen daalde het aantal overnachtingen met 8,1 procent en het aantal gasten met 4,7 procent. In het tweede en derde kwartaal volgde enig herstel. Dat herstel zette zich echter niet door in het vierde kwartaal van 2003.

Deze dalingen zijn ook groter dan de dalingen in het tweede en derde kwartaal van 2001, die samenhingen met de mond- en klauwzeercrisis en met de aanslagen van 11 september 2001. Toen hielden de dalingen echter langer aan, waardoor over heel 2003 de afname niet zo groot was als in 2001.

In 2002 vond enig herstel van het aantal overnachtingen plaats en een stabilisatie van het aantal gasten. Het aantal overnachtingen in 2003 ligt echter nog 1,3 procent lager dan het aantal in 2000 en het aantal gasten 3 procent lager.

Meer Belgen, minder Britten

De daling van het aantal overnachtingen komt zowel bij Nederlanders (-0,6 procent) als bij buitenlanders (-2,1 procent) voor. Duitsers, de omvangrijkste groep buitenlandse toeristen, boekten 0,6 procent minder overnachtingen. Daarnaast waren in 2003 vooral minder overnachtingen van Britten, Amerikanen en overige niet-Europeanen. Daarentegen steeg het aantal overnachtingen van Belgen met 15,3 procent.

Overnachtingen door buitenlanders in logiesaccommodaties

Overnachtingen door buitenlanders in logiesaccommodaties

Wereldwijde ontwikkeling

Voor deze ontwikkelingen zijn meerdere verklaringen voorhanden. Het aantal toeristen is wereldwijd met 1,2 procent gedaald als gevolg van de oorlog in Irak, de SARS epidemie en de aanhoudende recessie. De duurdere euro wordt gezien als een van de oorzaken achter de daling van het aantal Britse toeristen.

Hotelboekingen

De vermindering van het aantal overnachtingen komt voor rekening van de hotels. Het aantal overnachtingen in hotels is in 2003 met 3,7 procent afgenomen tot 27,5 miljoen. Het aantal gasten is in gelijke mate afgenomen met 3,6 procent tot 14,4 miljoen.

Bij de verblijfsrecreatie zijn de aantallen overnachtingen en gasten juist toegenomen. Het aantal overnachtingen is in 2003 gestegen met 0,3 procent tot 54 miljoen en het aantal gasten met 4,8 procent tot 10,7 miljoen.

Overnachtingen in logiesaccommodaties

Overnachtingen in logiesaccommodaties

Vincent van Polanen Petel

Bron: StatLine