Depressiviteit en stress op het werk

Mensen die met stress op het werk te maken hebben, geven vaker aan last te hebben van depressiviteit of angstgevoelens. Het gaat bij stress onder meer om een hoge werkdruk, weinig ontplooiingsmogelijkheden, een slechte werksfeer of ontevredenheid over de beloning.

Depressieklachten bij een op de tien werkenden

Een op de tien werkenden was in 2002 minstens twee weken achter elkaar somber of depressief. Naarmate de werkdruk hoger is, zijn er meer mensen somber en depressief. Ook nemen deze klachten toe naarmate er sprake is van minder ontplooiingsmogelijkheden of een slechte sfeer op het werk.

Depressiviteit naar ontplooiingsmogelijkheden en werksfeer, 2002

Depressiviteit naar ontplooiingsmogelijkheden en werksfeer, 2002

Meer angstgevoelens bij stress op het werk

Een op de acht werkenden was in 2002 minimaal twee aaneengesloten weken angstig of bezorgd. Ook angst en bezorgdheid gaan gepaard met stress op het werk. Hoe hoger de werkdruk en hoe minder de ontplooiingsmogelijkheden, hoe meer angstgevoelens. Ook lagere tevredenheid over de beloning en een slechte werksfeer gaan gepaard met meer angstgevoelens.

Angstgevoelens naar werkdruk en tevredenheid met beloning, 2002

Angstgevoelens naar werkdruk en tevredenheid met beloning, 2002

Minder goede gezondheid en werksituatie

Bijna negen op de tien werkenden vinden dat zij een goede gezondheid hebben. Van de mensen met weinig ontplooiingsmogelijkheden had 18 procent een minder goede gezondheid, tegen 9 procent van de werkenden met veel ontplooiingsmogelijkheden. Ook lage tevredenheid over de beloning en een slechte werksfeer hangen samen met een slechte gezondheid. Een hoge werkdruk gaat echter niet gepaard met een slechte gezondheid.

Minder goede gezondheid naar ontplooiingsmogelijkheden en tevredenheid met beloning, 2002

Minder goede gezondheid naar ontplooiingsmogelijkheden en tevredenheid met beloning, 2002

Ook malaiseklachten hangen samen met werkstress

Ruim zeven van de tien werkenden hadden over een periode van twee weken last van een of meer malaiseklachten, zoals hoofdpijn, vermoeidheid, slapeloosheid, rugpijn, spier- en gewrichtspijn.

Hoe hoger de werkdruk en hoe lager de tevredenheid over de beloning, hoe meer malaiseklachten. Ook werkenden met geringe ontplooiingsmogelijkheden en mensen met een slechte werksfeer hebben meer last van malaiseklachten.

Christianne Hupkens

Bron: StatLine