Minder toerisme in eigen land

Het aantal overnachtingen in logiesaccommodaties is in het derde kwartaal van 2003 uitgekomen op 33,7 miljoen. Dat is 1,2 procent minder dan in hetzelfde kwartaal van 2002. Het aantal gasten is daarentegen met 0,3 procent gestegen tot 8,2 miljoen.

Overnachtingen in logiesaccommodaties door Nederlanders en buitenlanders

Overnachtingen in logiesaccommodaties door Nederlanders en buitenlanders

Minder Nederlanders, meer Belgen

De daling van 1,2 procent van het totaalcijfer is in belangrijke mate veroorzaakt door de daling van het aantal overnachtingen door Nederlanders. Deze groep, goed voor 23,9 miljoen overnachtingen (71 procent van het totaal) in het derde kwartaal, zorgde voor 353 duizend of 1,5 procent minder overnachtingen.

Van de belangrijke groepen buitenlanders waren in het derde kwartaal verder 141 duizend overnachtingen minder door Britten (bijna -12 procent), maar bleef het aantal overnachtingen door Duitsers nagenoeg stabiel.

De uitzondering is het aantal overnachtingen door Belgen: dat steeg met 120 duizend (+16,7 procent).

Overnachtingen per logiesvorm, ontwikkeling per kwartaal

Overnachtingen per logiesvorm, ontwikkeling per kwartaal

Minder hotelovernachtingen

Uitgesplitst naar logiesvorm blijkt vooral de ontwikkeling van het aantal hotelovernachtingen achter te blijven bij de andere gelegenheden om te logeren.

In het derde kwartaal was het aantal overnachtingen in hotels 3,5 procent lager dan hetzelfde kwartaal in 2002. Bij de verblijfsrecreatie was het aantal overnachtingen 0,4 procent lager. Voor beide logiesvormen betekent dit enig herstel van het eerste kwartaal in 2003.

Overnachtingen in logiesaccommodaties naar provincie

Overnachtingen in logiesaccommodaties naar provincie

Verschillen per provincie

In Noord-Holland, Zeeland, Friesland en Groningen tezamen is het aantal overnachtingen in logiesaccommodaties toegenomen met 0,9 miljoen (+6,5 procent).

In Zuid-Holland, Utrecht, Drenthe en Noord-Brabant daarentegen nam het aantal overnachtingen relatief sterk af. Ook in Gelderland, Limburg en Overijssel/ Flevoland waren er minder overnachtingen. Al deze provincies met een dalend aantal overnachtingen tezamen boekten een daling van 1,3 miljoen overnachtingen (-6,3 procent).

Vincent van Polanen Petel

Bron:  StatLine  Overnachtingen naar nationaliteit
Hotelgasten en -overnachtingen
Gasten en overnachtingen in verblijfsrecreatie
Overnachtingen per provincie