Toegevoegde waarde groothandel 30 miljard

In 2002 bedroeg de bruto toegevoegde waarde van de Nederlandse groothandel 30 miljard euro. Dit is ruim 7 procent van de totale toegevoegde waarde van Nederland.

Hoogste aandeel groothandel in Utrecht

In de provincie Utrecht was de groothandel goed voor ruim 10 procent van de totale toegevoegde waarde van deze provincie. Dit is ruim 3 procent hoger dan het landelijke gemiddelde. Ook in Flevoland en Noord-Holland was het aandeel van de groothandel bovengemiddeld. In Limburg, Zeeland en de noordelijke provincies lag het aandeel aanmerkelijk lager dan gemiddeld.

Aandeel van groothandel in toegevoegde waarde per provincie, 2002

Groothandel in machines grootste branche

De groothandel in machines had in 2002 een toegevoegde waarde van bijna 10 miljard euro. Het gaat in deze branche onder meer om computers, kantoormachines, computermeubels en meet- en regelapparatuur. Stadsgewest Amersfoort leverde met 10 procent van het totaal de grootste bijdrage. Daarna volgden Amsterdam met 9 procent, Stadsgewest Utrecht met 7 procent, Rijnmond met 7 procent en Stadsgewest ’s-Hertogenbosch met 4 procent.

Andere belangrijke groothandelsbranches

De groothandel in overige consumentenartikelen en de groothandel in intermediaire goederen komen qua toegevoegde waarde met respectievelijk 7 miljard en 6 miljard euro op de tweede en de derde plaats.

Groothandel in voedings- en genotmiddelen

Ook de groothandel in voedings- en genotmiddelen leverde met een kleine 4 miljard euro een belangrijke bijdrage. De regio Rijnmond had met 8 procent van de toegevoegde waarde het grootste aandeel in deze branche. Daarna komt Amsterdam met 6 procent, gevolgd door Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch en de Veluwe met beiden 5 procent.

Toegevoegde waarde groothandel naar bedrijfsklasse, 2002

Groothandel in landbouwproducten en levende dieren

De groothandel in landbouwproducten en levende dieren droeg in 2002 een kleine 2 miljard euro bij. Deze bedrijven zijn vooral gevestigd in Noord- en Zuid-Holland, waar zich belangrijke distributieschakels bevinden als Schiphol, de havens van Rotterdam en Amsterdam, en de bloemen- en tuinbouwveilingen. In de Haarlemmermeer en de agglomeratie Leiden en Bollenstreek gaat het vooral om groothandel in bloemen, terwijl de regio Delft en Westland relatief veel groothandel in groenten en fruit kent.

Paul Mangoenkarso en Bas de Vet