Prijzen industrie verder gestegen

De Nederlandse industrie heeft de afzetprijzen in augustus 2003 met 0,9 procent verhoogd ten opzichte van juli. Zowel de geëxporteerde goederen als de goederen die zijn afgezet op de Nederlandse markt zijn in prijs gestegen.

De toename van de afzetprijzen is voor een belangrijk deel het gevolg van prijsstijgingen van aardolieproducten. Als de aardolie-industrie buiten beschouwing wordt gelaten, resteert voor augustus een lichte stijging van de afzetprijzen van 0,4 procent.

Grondstoffen fors duurder

De fabrikanten van industriële producten hebben in augustus gemiddeld 4,1 procent meer betaald voor de verbruikte grondstoffen en halffabrikaten dan in juli. In Nederland aangeschafte verbruiksgoederen stegen met 5,7 procent in prijs. De geïmporteerde grondstoffen en halffabrikaten waren 2,6 procent duurder dan in juli. Naast de invloed van duurdere aardolieproducten heeft vooral de fors hogere prijs voor elektriciteit een prijsopdrijvend effect gehad.

Duurdere stroom door warmte en droogte

De prijsstijgingen van elektriciteit waren het gevolg van aanhoudende warmte en droogte. De vraag naar elektriciteit nam sterk toe. Tegelijkertijd leidden lage waterstanden en stijgende watertemperaturen tot een daling van het aanbod. Op de Amsterdam Power Exchange (APX) stegen de prijzen gedurende enkele dagen van ongeveer 50 euro naar bijna 2000 euro per megawattuur.

Prijzen industrie vergeleken met voorgaande maand

Prijzen industrie vergeleken met voorgaande maand

Prijzen op hoger niveau dan een jaar geleden

Augustus is de derde achtereenvolgende maand waarin de prijzen van de industrie zijn gestegen. Als gevolg van deze prijsontwikkeling is het niveau van de afzetprijzen 0,5 procent hoger dan in augustus 2002. De verbruiksprijzen liggen ten opzichte van augustus 2002 zelfs 3,5 procent hoger.

Prijzen industrie vergeleken met voorgaand jaar

Prijzen industrie vergeleken met voorgaand jaar

Corien Ooms