Minder kinderen onder voogdij

Op 31 december 2002 staan in Nederland 15,4 duizend kinderen onder voogdij. Hiervan zijn 10,4 duizend AMA’s (alleenstaande minderjarige asielzoekers) en 5 duizend overige kinderen. Het aantal kinderen dat onder voogdij staat, is 2 duizend kleiner dan in 2001.

Onder voogdij staande kinderen

Aantal AMA’s gedaald

De afname van het aantal voogdijkinderen in 2002 komt door een daling in het aantal AMA’s. Steeg in 2001 het aantal AMA’s nog met 800, in 2002 neemt het aantal af met 2,2 duizend. Dit kan een gevolg van de Vreemdelingenwet 2000 zijn.

Het aantal overige voogdijkinderen is al jarenlang stabiel en ligt rond de 5 duizend.

Meer jongens dan meisjes bij AMA’s

Op 31 december 2002 bestaat de groep AMA’s uit 6,9 duizend jongens en 3,5 duizend meisjes. Bij de overige voogdijkinderen is de verhouding tussen jongens en meisjes nagenoeg gelijk.

Kinderen onder toezicht

Het aantal kinderen dat onder toezicht staat, ligt al enkele jaren rond de 20 duizend. In 2002 zijn 5,4 duizend nieuwe pupillen onder toezicht gesteld, ongeveer evenveel meisjes als jongens. Een kwart van deze kinderen is vijftien of zestien jaar.

Nieuwe ondertoezichtstellingen naar leeftijd, 2002

In 2002 zijn 5,9 duizend ondertoezichtstellingen beëindigd. Gemiddeld over Nederland hebben deze kinderen 3,7 jaar onder toezicht gestaan.

Marcelle van Zee