Weer stijging aantal gedetineerden

In 2002 bedraagt het gemiddelde aantal gedetineerden ruim 13 duizend. Dat is een stijging van meer dan 5 procent ten opzichte van 2001. Ook in 2001 bedroeg de stijging ruim 5 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

Aantal gedetineerden

Meer dan 40 procent van de gedetineerden is in Nederland geboren. Van de overigen komen de meesten uit de Nederlandse Antillen en Aruba (1 210), Suriname (1 070) en Marokko (945). In 1995 was het aandeel nog 50 procent.

Totaal aantal gedetineerden naar geboorteland

Meer gedetineerde vrouwen

In 2002 zitten gemiddeld 845 vrouwen vast in penitentiaire inrichtingen. Dat is 7 procent meer dan in 2001. De stijging is het grootst in de leeftijdsklasse tot 19 jaar, zestig procent.
In de periode 1995-2002 is het aantal gedetineerde vrouwen, met negentig procent, aanzienlijk gegroeid. Vrouwen zitten het meest vast (35 procent) voor misdrijven tegen de Opiumwet. Bij de mannen zijn de geweldsmisdrijven nummer één (38 procent).

Delict naar geslacht

Langgestraften naar detentieduur

Ongeveer 540 veroordeelde gedetineerden - 530 mannen en tien vrouwen - zitten een straf uit van acht jaar of langer. Van deze langgestraften zit 85 procent voor geweldsmisdrijven en tien procent voor opiumdelicten. Vijftien gedetineerden zitten met een veroordeling door de rechter tot levenslang. Van de langgestraften zijn er twee van de drie niet in Nederland geboren.

Dit artikel is herzien op 11 september 2003

Marcelle van Zee en Cheng Wang

Bron: StatLine