Jongeren drinken vooral in het weekend

Relatief veel jongeren zijn zware drinkers. Zij drinken minstens eenmaal per week zes of meer glazen alcohol op één dag, bij voorkeur in de weekenden.

Alcoholgebruik naar leeftijd en geslacht, 2001/2002

Evenveel drinkers

Ruim 80 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder drinkt wel eens alcohol. Dat cijfer verandert de laatste jaren niet.

Onder de drinkers zijn meer mannen dan vrouwen

Tussen de 12 en 17 jaar neemt het percentage drinkers toe van 10 tot bijna 90. Pas bij zestigplussers neemt dit cijfer geleidelijk af tot ongeveer 70 procent bij 75-plussers.

Drinkers en zware drinkers naar geslacht, 2001/2002

Minder zware drinkers in 2002

Het percentage zware drinkers is in 2002 lager dan in 2001. Het aandeel zware drinkers (mannen en vrouwen) is het hoogst onder de 18- tot 24-jarigen. Zwaar drinken komt bij mannen vier keer zoveel voor als bij vrouwen.

Acht glazen per week

De Nederlander drinkt gemiddeld acht glazen alcohol per week. Mannen drinken elf glazen, vrouwen zes glazen. Mannen drinken de grootste hoeveelheden rond hun twintigste. Bij vrouwen ligt de top in het drankgebruik tussen de 45 en 64 jaar.

Alcoholgebruik naar leeftijd en deel van de week, 2001/2002

Jongeren zijn weekenddrinkers

Ruim zestig procent van de totale alcoholconsumptie in een week vindt plaats in het weekend. Jongeren drinken vrijwel uitsluitend in het weekend. De 12- tot 17-jarigen drinken in het weekend zelfs tot 90 procent van hun weektotaal. De overige spreiden hun drankgebruik meer over de week.

Alcoholgebruik naar opleiding en geslacht, 2001/2002

Drankgebruik hoogopgeleide vrouwen

Mannen en vrouwen met alleen lager onderwijs drinken het minst. Hoogopgeleide vrouwen drinken tweemaal zoveel als laagopgeleide vrouwen.

Frans Frenken

Bron: StatLine