Een op de negen overledenen dement

Een op de negen overledenen lijdt bij overlijden aan dementie. Bij vrouwen boven de 90 is het aandeel zelfs een kwart.

Kwart dementerenden sterft aan hart- of vaatziekte

In 2001 zijn 16,1 duizend personen overleden met een vorm van dementie. Dit is ruim 11 procent van alle overledenen.

In ruim een op de drie gevallen is de dementie zelf de doodsoorzaak. Een kwart van de overledenen met dementie sterft aan een hart- of vaatziekte. Ziekten aan de ademhalingsorganen, waaronder longontsteking, is bij 16 procent de belangrijkste oorzaak van overlijden.

Overledenen met dementie naar primaire doodsoorzaak, 2001

Meer vrouwen dan mannen met dementie

Het aandeel overledenen met dementie neemt sterk toe met de leeftijd. Bij vrouwen die bij hun overlijden 70–79 jaar zijn, lijdt ruim 10 procent aan een vorm van dementie. Bij vrouwen van 90 jaar of ouder is dit aandeel 25 procent.

Dementie treedt vaker op bij vrouwen dan bij mannen. Van de mannen tussen de 70 en 80 jaar heeft 6 procent bij overlijden dementie. Van de overleden mannen boven de 90 is ruim 16 procent dement.

Aandeel overledenen met dementie per leeftijdsgroep, 2001

Toename van dementie

Het aantal dementerenden zal de komende jaren toenemen, in de eerste plaats door de vergrijzing van de bevolking. Er wordt echter ook per leeftijdsgroep een toename van het aantal dementerenden waargenomen. In 1996 had 21 procent van de overleden 90-plussers dementie, in 2001 is dit 23 procent.

Anouschka van der Meulen en Ingeborg Keij-Deerenberg